Teate vaade
Ettevõte Arco Vara AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 02 jaan 2019 17:08:11 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Arco Vara Eesti ja Bulgaaria kinnisvarabüroode eraldamine Arco Vara grupist on lõppenud
Tekst
01.11.2018 teavitas Arco Vara AS, et on sõlminud lepingud kahe 100% tütarühingu
- Arco Vara Kinnisvarabüroo AS ja Arco Imoti EOOD - eraldamiseks Arco Vara
grupist. Käesoleva börsiteate avaldamise hetkeks on tehingud lõpule viidud: Arco
Vara Kinnisvarabüroo AS ja Arco Imoti EOOD ei kuulu enam Arco Vara AS-ile ning
alates 01.01.2019 hakkasid kehtima litsentsilepingud, mille alusel eelnimetatud
äriühingud on õigustatud osutama kinnisvara vahendamis- ja hindamisteenuseid
Arco Vara kaubamärgi all.

Arco Vara Kinnisvarabüroo AS-i omandasid võrdsetes osades St Elmar Invest OÜ ja
OÜ River Kinnisvara. St Elmar Invest OÜ kuulub alates 2018. aasta algusest Arco
Vara Kinnisvarabüroo AS-i juhatuses olnud Elari Tamm'ele. Arco Imoti EOOD-i
omandas ainuisikuliselt Evgeni Plamenov Vasilev, kes on Arco Vara Bulgaaria
kinnisvarabüroo pikaajaline juht.

Kõnealuste tütarühingute osaluste müügi kogumaksumuseks oli 300 000 eurot, mis
on tänaseks tasutud. Litsentsilepingute alusel hakkab Arco Vara AS saama
käibepõhist litsentsitasu.

Grupi  konsolideeritud käibest andsid müüdud ettevõtted kokku 2017. aasta
auditeeritud  andmetel 2,3 mln eurot (12,5%, sellest eraldiseisvalt Eesti
kinnisvarabüroo 8,8% ja Bulgaaria kinnisvarabüroo 3,7%). Kuna mõlemad müüdud
ettevõtted on viimastel perioodidel tegutsenud nullilähedase tulemiga ning nende
bilansimahud on väikesed, siis grupi kasumile, varadele ja kohustustele nende
grupist eraldumine olulist mõju ei avalda.


Evelin Kanter
Peajurist
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4594
evelin.kanter@arcovara.ee (mailto:evelin.kanter@arcovara.ee)
http://www.arcorealestate.com