Teate vaade
Ettevõte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 06 dets 2018 18:00:00 +0200
Manused
EkspressGr-10001393931-en.pdf
EkspressGr-10001393932-en.pdf
EkspressGr-10001393934-et.pdf
EkspressGr-10001393935-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri ASi Ekspress Grupp oluliste tütarettevõtjate juhtorganite liikmed
Tekst
ASi Ekspress Grupp olulised tütarettevõtjad Eestis on AS Ekspress Meedia, AS
Printall ja OÜ Ekspress Finance ning Leedus UAB Delfi ja Lätis SIA Delfi
Holding.

ASi Ekspress Meedia juhatuse liikmed on Argo Virkebau, Erle Laak-Sepp, Karin
Vene, Tarvo Ulejev ja Urmo Soonvald. 2018. aastal valiti juhatuse liikmeks Karin
Vene  (alates 01.08.2018, CV lisatud) ja juhatusest kutsuti tagasi Andre
Veskimeister (alates 01.03.2018). ASi Ekspress Meedia nõukokku kuuluvad Hans
Luik, Mari-Liis Rüütsalu, Signe Kukin (alates 01.08.2018, CV lisatud) ja Kaspar
Hanni  (alates 01.02.2018). Nõukogust kutsuti tagasi Gunnar Kobin (alates
01.02.2018) ja Pirje Raidma (alates 01.08.2018).

ASi Printall juhatuse liikmed on Andrus Takkin, Evali Mülts ja Tõnis Peebo,
juhatuses 2018. aastal muudatusi ei toimunud. ASi Printall nõukokku kuuluvad
Hans Luik, Mari-Liis Rüütsalu, Ahto Pärl (alates 15.11.2018), Signe Kukin
(alates 02.08.2018) ja Kaspar Hanni (alates 02.02.2018). Nõukogust kutsuti
tagasi Gunnar Kobin (alates 02.02.2018), Pirje Raidma (alates 01.08.2018) ja
Andre Veskimeister (alates 15.11.2018).

OÜ Ekspress Finance juhatusse valiti 24.09.2018. aastal Signe Kukin, Pirje
Raidma kutsuti juhatusest tagasi 27.09.2018.

UAB Delfi juhatuse liige on Vytautas Benokraitis. UAB Delfi nõukokku kuuluvad
Mari-Liis Rüütsalu (alates 12.06.2018), Kaspar Hanni (alates 12.06.2018) ja
Signe Kukin (alates 22.11.2018). Hans Luik (alates 12.06.2018), Gunnar Kobin
(alates 12.06.2018) ja Andre Veskimeister (alates 22.11.2018) kutsuti nõukogust
tagasi.

SIA Delfi Holding juhatusse valiti Signe Kukin (alates 13.09.2018) ja Mari-Liis
Rüütsalu  (alates  16.11.2018). Pirje  Raidma (alates 13.09.2018) ja Andre
Veskimeister (alates 16.11.2018) kutsuti juhatusest tagasi.

Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp
Juhatuse esimees
+372 669 8381
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=0lvVeh8zNiAUMZ_6ykdiqVarTJ_lUEy6phuY
xCZ_HzXt3XdZk4y7hYXM3F85t-
3CN9pz-9N_9eaVaB9324KFfJms_9U3cEDK68esg2PLqig5A-2TKAlSs1GicOdVBf6f)

AS Ekspress Grupp on Balti riikide juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia sisutootmist ja kirjastamist suurimate internetiportaalide kaudu
Eestis, Lätis ja Leedus. Kontsern tegeleb ka ajalehtede, ajakirjade ja raamatute
kirjastamisega, digitaalse välireklaamiga ja seotud teenustega. 2017. aasta
lõpus töötas kontsernis enam kui 1 600 inimest ja 2017. aastal oli müügitulu 64
miljonit eurot.

Manused

 * Karin Vene cv_est (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/1542bac5-ef30-4f68-b3f3-3eb6aa9b0312)
 * Signe Kukin CV_est (https://ml-
  eu.globenewswire.com/Resource/Download/10edc9c0-f68a-46ef-bdac-0c8e5e1498c5)