Teate vaade
Ettevõte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 03 dets 2018 13:52:25 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Kontserni tütarettevõtte juhatuse liikme volituste pikendamine (Tallinna Teede AS)
Tekst
AS Merko Ehitus kontserni kuuluva Tallinna Teede ASi nõukogu otsustas 3.
detsembril 2018 pikendada ettevõtte juhatuse liikme Jüri Helila volitusi kahe
aasta võrra, s.o kuni 30. jaanuarini 2021. Tallinna Teede ASi juhatus jätkab
senises kaheliikmelises koosseisus: Jüri Läll (esimees) ja Jüri Helila.

Tallinna Teede AS teostab üle Eesti nii projektijuhtimise meetodil kui ka oma
jõududega  kõiki  teehoiutöid, sealhulgas ehitab teede konstruktsioone ja
rajatisi, teostab teede hooldusremonti, pindamistöid ja teehooldust. Ettevõte
toodab oma asfalditehases ka erinevaid asfaltbetoonsegusid. Tallinna Teede AS
kuulub 100%liselt AS Merko Ehitus Eesti kontserni.

AS Merko Ehitus Eesti (www.merko.ee (http://www.merko.ee)) on Eesti juhtiv
ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri, teede- ning elamuehituse
töid.

Priit Roosimägi
Kontserni finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
Telefon:  +372 650 1250
E-post: priit.roosimagi@merko.ee (mailto:priit.roosimagi@merko.ee)

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (http://group.merko.ee/)) kontserni kuuluvad
Eesti juhtiv ehitusettevõte AS Merko Ehitus Eesti, Läti turule keskendunud SIA
Merks, Leedu turul tegutsev UAB Merko Statyba, Norra ehitusettevõte Peritus
Entreprenør AS ning kontserni kinnisvaraarenduse äriüksus koos kinnisvara
omavate äriühingutega. 2017. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 757
inimesele ning ettevõtte 2017. aasta müügitulu oli 317,6 miljonit eurot.