Kommenteeri / Küsi lisa / Prindi välja

Emitentidega seotud isikute tehingud

Turukuritarvituse määruse artikli 19 kohaselt on juhtimiskohustusi täitvad isikud ja nendega lähedalt seotud isikud kohustatud teatama emitendile ja Finantsinspektsioonile tehingutest, mis nad on oma arvel teinud emitendi aktsiate või võlainstrumentidega või nendega seotud tuletis- või muude finantsinstrumentidega. Teade tuleb esitada kohe, kuid mitte hiljem kui kolmandal tööpäeval pärast tehingu tegemise päeva. 

 

Teavituskohustus tekib alates tehingust, mille kogusumma on kalendriaastal üle 5000 euro. Selle arvutamiseks liidetakse kokku kõik asjaomased tehingud ilma tasaarvelduseta (netting).