Kommenteeri / Küsi lisa / Prindi välja

Täiendav teave

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) poolt koostatud inglise keelne küsimuste ja vastuste dokument.

Euroopa Komisjoni inglise keelne ühisturu veebi alamlehekülg, kus on ära toodud lühikeseks müügiga seotud õigusaktid ja muud dokumendid.