Väärtpaberituru infolehekülg

Finantsinspektsioonil on rõõm tervitada Sind Eesti väärtpaberituru infoleheküljel!

Käesolev veebileht on loodud eesmärgiga pakkuda nii Eesti kui Euroopa investoritele informatsiooni meie väärtpaberiturul kauplemiseks võetud väärtpaberite emitentide kohta ning tutvustada valdkonda puudutavat regulatsiooni.

Vastavalt väärtpaberituru seaduses sätestatule haldab Finantsinspektsioon korraldatud teabe tsentraalset salvestamise süsteemi, mis on käesoleva veebilehekülje tähtsaim osa. Veebilehe vahendusel on emitentide esindajatel võimalus sisestada, avaldada ja salvestada korraldatud teavet, et see jõuaks investoriteni üle terve Euroopa. Investoritel on omakorda võimalus tutvuda emitente puudutava informatsiooniga, kasutades selleks otsingut, RSS-i või lisades oma e-posti aadressi otsepostituse nimekirja.

FI kodulehekülg
MiFID andmebaas