Teate vaade
Ettevõte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 17 nov 2023 16:30:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Finantskalender 2024. aastal
Tekst
2024. aastal avaldab AS Ekspress Grupp konsolideeritud majandustulemused ja
kvartaalsed digitellimuste tulemused järgmiselt.

 Kuupäev      Sündmus

 12. jaanuar 2024 2023. aasta IV kvartali digitellimuste tulemused

 16. veebruar 2024 2023. aasta 12 kuu ja IV kvartali auditeerimata vahearuanne

 01. aprill 2024  Auditeeritud 2023. aasta majandusaasta aruanne

 12. aprill 2024  2024. aasta I kvartali digitellimuste tulemused

 30. aprill 2024  2024. aasta 3 kuu ja I kvartali auditeerimata vahearuanne

 12. juuli 2024  2024. aasta II kvartali digitellimuste tulemused

 31. juuli 2024  2024. aasta 6 kuu ja II kvartali auditeerimata vahearuanne

 11. oktoober 2024 2024. aasta III kvartali digitellimuste tulemused

 31. oktoober 2024 2024. aasta 9 kuu ja III kvartali auditeerimata vahearuanne


Aruanded avalikustatakse enne börsipäeva algust kell 8.00 hommikul kohaliku Ida-
Euroopa aja järgi (EET).

2023. majandusaasta aktsionäride korraline üldkoosolek toimub II kvartalis
2024, täpne aeg ja asukoht täpsustatakse edaspidi.


Argo Rannamets
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
E-kiri: argo.rannamets@egrupp.ee (mailto:argo.rannamets@egrupp.ee)


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist.
Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja
piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress
Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.