Teate vaade
Ettevõte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 16 nov 2023 17:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Ehitusleping Eestis (Rail Baltica maanteeviaduktid Harjumaal)
Tekst
16. novembril 2023 sõlmisid AS Merko Ehitus kontserni kuuluv Tallinna Teede AS
ja  Transpordiamet  lepingu kahe Rail Baltica maanteeviadukti ehitamiseks
Harjumaal.

Leping hõlmab Saku-Tõdva maanteel ja Tõdva-Hageri maanteel asuvate, Rail Baltica
raudteetrassi koridori ületavate maanteeviaduktide ehitamist, lisaks maantee
ning tehniliste kommunikatsioonide ehitustöid.

Lepingu maksumus on ligikaudu 6,8 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.
Ehitustööde teostamise aeg on 22 kuud.

Tallinna Teede AS (ttas.ee (http://www.ttas.ee)) on teedeehitusega tegelev
ettevõte, mis teostab teedeehituse, hoolduse ja remonditöid üle terve Eesti.
Ettevõttel on oma asfalditehas ja teedeehitusmaterjale katsetav akrediteeritud
labor.

Lisainfo: Tallinna Teede AS juhatuse esimees Jüri Läll, tel +372 606 1901.

Urmas Somelar
Finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250
E-post: urmas.somelar@merko.ee (mailto:urmas.somelar@merko.ee)

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (http://www.group.merko.ee)) kontserni
ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loome
paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja
Norras. 2022. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 661 inimesele ning
ettevõtte 2022. aasta müügitulu oli 410 miljonit eurot.