Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 15 nov 2023 09:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i Tallinna Vesi tulemuste avaldamine 2024. aastal
Tekst
Ettevõte avaldab 2024. aastal tulemused alljärgnevatel aegadel:


2. veebruar 2024       2023. aasta IV kvartali ja 2023. aasta auditeerimata
tulemused

5. aprill 2024             2023. aasta auditeeritud tulemused

3. mai 2024               2024. aasta I kvartali finantstulemused

2. august 2024           2024. aasta II kvartali finantstulemused

1. november 2024       2024. aasta III kvartali finantstulemused


Korralise aktsionäride üldkoosoleku toimumise kuupäevaks on kavandatud 30. mai
2024.


Taavi Gröön
AS Tallinna Vesi
Finantsdirektor
(+372) 62 62 200