Teate vaade
Ettevõte Bigbank AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 14 nov 2023 09:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Bigbank AS kutsub osalema veebiseminaridel avaliku allutatud võlakirjade pakkumise tutvustamiseks
Tekst
Bigbank AS kutsub kõiki huvilisi osalema veebiseminaril, kus tutvustatakse
Bigbank AS allutatud võlakirjade avalikku pakkumist Eestis, Lätis, Leedus.
Veebiseminarid toimuvad 15. novembril 2023 kell 14:00 (EET) eesti keeles ja kell
16:00 (EET) inglise keeles.

Veebiseminaril tutvustavad Bigbank AS-i juhatuse liikmed Martin Länts ja Argo
Kiltsmann allutatud võlakirjaemissiooni tingimusi ning Bigbank AS kontserni,
sealhulgas kontserni äritulemusi ja tulevikuplaane.

Huvilistel on võimalik esitada küsimusi veebiseminari käigus.

Eestikeelsel veebiseminaril (14:00, EET) osalemiseks palume registreeruda
aadressil https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_YtYED-LPRxq9i6zkduBbgQ

Ingliskeelsel veebiseminaril (16:00, EET) osalemiseks palume registreeruda
aadressil https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_mnfvHEQuTUq_bV1GsxViHQ
(https://protect-de.mimecast.com/s/f-ufCMZk4Oiq2JGghkUvWP?domain=nasdaq.zoom.us)

Veebiseminar salvestatakse ja avaldatakse koos ettekande materjalidega Bigbank
AS kodulehel https://investor.bigbank.eu/et ja Nasdaq Baltic Youtube'i kanalil.

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Tel: +372 53 930 833
e-post: Argo.Kiltsmann@bigbank.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=g-
9vNRcnx36NPEMoAyIMiaKak-
lJko1UYysrITSCNZ56Ox_IWt_MgcwlA8uHZXivXpDD7rGSL6BzkV6MhKkH84jD1K1E6cQ8vH4IpOK9j7
KU4cH1kdnJkUPyM0F0oe-6)
www.bigbank.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=cHDzENR1nu854W-
J_t82aObTDfxWcMdhu1saV_5QsbIN9yUh1EC5r_epL2UNZfsOLZcF_owkoUHylbCR09mgcw==)