Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 14 nov 2023 08:00:00 +0200
Manused
LHV Group 2023-10-EN.pdf
LHV Group 2023-10-ET.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri LHV Groupi tulemused oktoobris 2023
Tekst
LHV Groupi oktoobri tulemusi mõjutasid kõigi tütarettevõtete kasumlik
tegutsemine ja allutatud laenude ettefinantseerimine.

AS-i LHV Group konsolideeritud hoiused kasvasid oktoobris 69 miljoni euro võrra.
Tähtajalised hoiused suurenesid 105 miljoni euro võrra (27 miljonit eurot
sellest hoiuseplatvormide kaudu kaasatud hoiuste kasv), samal ajal kui
nõudmiseni hoiused vähenesid 35 miljoni euro võrra. Grupi konsolideeritud
laenuportfell kasvas oktoobris 49 miljoni euro võrra. Jaelaenud suurenesid 13
miljonit eurot ja laenud ettevõtetele 36 miljonit eurot. LHV juhitud fondide
maht kasvas kuuga 1 miljoni euro võrra. Kuu jooksul töödeldi 5,2 miljonit
finantsvahendajatest klientidega seotud makset.

AS-i LHV Group konsolideeritud puhaskasum oli oktoobris 11,2 miljonit eurot. AS
LHV Pank teenis oktoobris 11,5 miljonit eurot puhaskasumit, AS-i LHV Varahaldus
puhaskasum oli 84 tuhat eurot, AS-il LHV Kindlustus 107 tuhat eurot ja LHV Bank
Limitedil 805 tuhat eurot. Grupi omakapitali tootlus oli oktoobris 24,9%.

LHV Panga klientide arv kasvas oktoobris 3800 võrra ning hoiusemahtudes
saavutati rekordtase. Hoiuste kaasamine on aasta viimastel kuudel selgelt
fookuses ja seda soodustab tähtajalisele hoiusele makstav kõrge intressimäär.
Hoolimata kinnisvaraturu aktiivsuse on vähenemisest, kasvas jaelaenude maht tänu
tugevale kodulaenude, aga ka õppelaenude väljastamisele. Kuigi krediidikvaliteet
püsib heal tasemel, lisas pank ettevaatavaid mudelipõhiseid allahindlusi. Panga
kulud vastasid finantsplaanile.

Varahalduse tulemusi mõjutas oktoobris turgude langus, kuid suuremad
pensionifondid säilitasid väärtust. LHV suuremad aktiivselt juhitud fondid, nagu
L ja XL, olid kerges plussis, samal ajal kui kõrge aktsiariskiga fondid Indeks
ja Roheline langesid. Tähelepanu pälvisid ka III samba fondid, mille puhul
muudeti kuu lõpus nii tingimusi kui ka nimesid klientidele arusaadavamaks.
Kasumlikul kuul vastasid nii LHV Varahalduse äritulud kui ka tegevuskulud
finantsplaanile.

Positiivne oli kuu ka LHV Kindlustusele, kuigi hooajale omaselt tuli tegeleda
tormikahjude hüvitamisega. Kokku registreeriti kuu jooksul 6300 kahjujuhtumit.
Oktoobris sõlmisid kliendid 15 900 uut kindlustuslepingut, mahuga 3,2 miljonit
eurot ning kehtivate kindlustuslepingute arv kasvas 227 tuhandeni. Neto teenitud
preemiad kasvasid kuuga 5%.

LHV Bank jätkas arendustegevustega tavaklientide hoiuse toote turule toomiseks
ja mobiilikanali loomiseks. Hoiuseplatvormi kaudu kaasati oktoobris 30 miljonit
eurot ning lähiajal on plaanis liituda veel kahe hoiuseplatvormiga. LHV Banki
laenuportfell kasvas 6 miljoni euro võrra 66 miljoni euroni.

Grupi finantsplaan püsib ning nii tulud kui ka kulud olid oktoobris
finantsplaaniga kooskõlas. Emaettevõtte tasemel mõjutas kuu tulemusi allutatud
laenude ette finantseerimine, kuivõrd ettevõte teavitas võlakirjainvestoreid
2028. aasta tähtajaga allutatud võlakirjade ennetähtaegsest lunastamisest
novembri lõpus.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=lrD59y64003Ijv1R6kRbCiUXwJSmx7ZDinHV
0TChchzYaEtbbuaWBu9DJ-
FuHuYkzPAslZQR3G6HHVGZ2W4iMO3UY8uGEfy18heTVkleAQAxxbYCNGLLo0LFNMnLMR7aHWI7rZVyTm
j4N9O8AKCgR_dZG-GyL7i-
N_w227_yzwsSIjN7VhciV3QQrPsqEIYNr190gZIHT9SiKT2XWsT8KCd_nCpVM_eeqQalmg33JT0wzJY3
avEY_8AlQQX5kW7PIe_pviLuNbwL-x_ZAeLbZbbPpwVP3rsULuRUnrXP65yfDw3d0k3abN-
Mbtox3NbCUuEuGCFq3XatI-
ZMQX87qhxAbCVKAySdei8HhT15Z0Ne999y12D0hweHVDmK7K2_YgvP51bqgRlW892sgoFbRXt9P_5hKH
nDf1ElYeoVFI9Co97dE8yIMXzOdz5z1QwU6aqC9XMUFg8A52LcKse10OOQOVzCeEHHhYiWW-
S1RVO3kxrqhv0gv09cunFya1zJg9EUVcd4NAnCw6l5J_lt6ByoAKCLc9QBobaM7-
6GZIBcyijkoQphpXyUKOshJAdCO1NNJiOVIia_o71_4E4uQfWRJPZyDfHbRQ-
O9yCtas5fjFL4b3SGSYLEGiySsE2g1EL8rikNEBwQOiUwHvfZ3MlJbOfVl6qqmdf3VPeq58XKercAIHq
f6tf_mp6IUai3-
cDAQJ9eWhpv4lPZe8BBRrkQfask3hgslpkA30K8gC0Qp7L0sSuonbinXlPMB3PtDR24hS3nnwzh_yaEY
efdzsbCaOGd0BtJCh-
2KA1Lz0CJ1JRo1LVrFuhvPnYJubH5mhKslcC2qjEagJLVgS266HEjsoSTeh6sAawWkqvLMqqrGnVZXy3
NdrLe8aGPAYKg0GsCFxHwV16vBdFgPtS2jg==).

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja
LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1050 inimese. LHV pangateenuseid
kasutab oktoobri lõpu seisuga 411 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel
on 124 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 161 000 klienti.
Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub
pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid
väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)