Teate vaade
Ettevõte Bigbank AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 10 nov 2023 16:30:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Bigbank AS 2023. aasta oktoobri tulemused
Tekst
2023. aasta oktoobri tulemused olid Bigbanki jaoks head. Kasvasid nii
hoiuseportfell kui ka laenuportfell.

Hoiustes tuli kasv säästuhoiuse portfellist, mille maht ületas oktoobris 900
milljoni euro piiri. Arvestatava panuse on selleks andnud ka lisaks ajalooliselt
tugevatele Hollandi, Saksa ja Austria turgudele Eesti ja Soome turud, kus
Bigbank alustas säästuhoiuse pakkumisega 2023. aasta jooksul. Tähtajaliste
hoiuste maht püsis oktoobris sisuliselt samal tasemel, samuti 900 miljoni euro
juures.

Bigbank hoiab hoiuseintresse jätkuvalt turu tipus, mis võimaldab Bigbanki
hoiuseklientidel järjest enam tõusnud intressikeskkonnast kasu lõigata.

Laenude osas püsis ärilaenude portfell septembri lõpuga võrreldes samal tasemel,
kasvunumbreid näitasid kodulaenude ja tarbimislaenude portfellid; suurimat kasvu
näitas sealjuures kodulaenude portfell.

Laenuportfelli kvaliteet on 2023. aasta 10 kuu lõikes endiselt rahuldav, kuid
oktoobri 3,0 miljoni euro suurune laenuallahindluste maht viis 10 kuu
laenuallahindluste mahu 17,0 miljoni euroni, mis näitab, et mõningane
laenuportfelli kvaliteedi langus on aasta jooksul siiski toimunud.

2,8 miljoni euro suurune oktoobri puhaskasum on soliidne kuine näitaja, mis
võimaldab 2023. aasta 10 kuu vaates kindlasti püüda tugevaimat aasta
koondtulemust Bigbanki ajaloos.

Bigbanki 2023. aasta oktoobri majandustulemused:

 * Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 537 miljonit eurot 1,85
  miljardi euroni (+41%).
 * Nõuded klientidele kasvasid aastaga 349 miljonit eurot 1,63 miljardi euroni
  (+27%).
 * Neto intressitulud olid oktoobris 9,6 miljonit eurot, aasta kümne esimese
  kuuga kokku 82,4 miljonit eurot. Kümne esimese kuu võrdluses aasta taguse
  sama perioodiga oli kasv 13,8 miljonit eurot (+20%).
 * Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht oli aasta
  kümne esimese kuuga 17,0 miljonit eurot; võrreldes aasta taguse ajaga oli
  kasv 4,6 miljonit eurot ehk 38%.
 * Oktoobri puhaskasum oli 2,8 miljonit eurot. Kümne esimese kuu kasum kokku
  moodustas 32,2 miljonit eurot; kasv võrreldes 2022. aastaga oli 8,5 miljonit
  eurot ehk 36%.
 * Omakapitali tootlus oli kümne esimese kuu koondvaates 17,0%.


 Kasumiaruanne, tuhandetes           10 kuud   10 kuud
 eurodes           Oktoober 2023    2023    2022 Muutus, %
-------------------------------------------------------------------------------
 Neto tegevustulud kokku, sh     10 263   92 459   74 904 17 555 +23%

 Neto intressitulu          9 635   82 425   68 635 13 790 +20%

 Neto teenustasud            366    6 837    6 155  682 +11%

 Tegevuskulud kokku, sh       -3 992   -38 080   -34 798 -3 282 +9%

 Palgakulud             -2 038   -19 725   -17 866 -1 859 +10%

 Halduskulud             -1 291   -12 448   -14 164 1 716 -12%

 Kasum enne allahindluste
 kulu                 6 271   54 379   40 106 14 273 +36%

 Neto laenunõuete ja
 finantsinvesteeringute
 allahindlused            -2 998   -16 984   -12 337 -4 646 +38%

 Tulumaks               -436   -4 606   -4 048  -558 +14%

 Aruandeperioodi jätkuvate
 tegevuste kasum           2 836   32 789   23 721 9 068 +38%

 Kahjum lõpetatud tegevustest       0    -557      0  -557
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi kasum        2 836   32 232   23 721 8 511 +36%
-------------------------------------------------------------------------------


 Ärimahud, tuhandetes
 eurodes          Oktoober 2023 10 kuud 2023 10 kuud 2022 Muutus, %
-------------------------------------------------------------------------------
 Klientide hoiused ja
 saadud laenud         1 853 600  1 853 600  1 316 121 537 479 +41%

 Nõuded klientidele      1 630 400  1 630 400  1 281 396 349 004 +27% Võtmenäitajad       Oktoober 2023 10 kuud 2023 10 kuud 2022  Muutus
-------------------------------------------------------------------------------
 ROE                14,3%    17,0%    14,8% +2,1pp

 Kulu/ tulu suhe (C/I)       38,9%    41,2%    42,5% -1,3pp

 Soovitusindeks (NPS)         57      58      51   +7


Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide
laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis
filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese
teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht
ületab 2 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee