Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 10 nov 2023 14:00:15 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS PRFOODS TAGATUD VÕLAKIRJADE OSALISE TAGASIOSTU TULEMUSED JA MUUDATUS TAGASIOSTU AJAKAVAS
Tekst
AS PRFOODS TAGATUD VÕLAKIRJADE OSALISE TAGASIOSTU TULEMUSED JA MUUDATUS
               TAGASIOSTU AJAKAVAS

AS PRFoods (registrikood 11560713; aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti;
edaspidi ?PRFoods" või ?Emitent") kuulutas oma 21.11.2022 avaldatud börsiteatega
välja  PRFoods  võlakirjade  lunastustähtajaga  22.01.2025 ja ISIN koodiga
EE3300001577 (edaspidi ?Võlakirjad"), mis on emiteeritud PRFoods 14.01.2020
tagatud   võlakirjade   emissiooni   tingimuste  (mida  on  muudetud
25.02.2020, 25.02.2022 ja 20.09.2022) (edaspidi ?Tingimused") alusel, osalise
tagasiostu kogumahus kuni 15% kõigi emiteeritud Võlakirjade kogunimiväärtusest.
Järgnevalt otsustas PRFoods pikendada Võlakirjade tagasiostupakkumiste esitamise
perioodi, millega seoses avaldas Emitent 26.09.2023 börsiteatega muudatustest
Võlakirjade tagasiostu ajakavas. Võlakirjade tagasiostupakkumiste esitamise
periood algas 28.11.2022 kell 10:00 ja lõppes 07.11.2023 kell 12:00.

Tagasiostupakkumisi esitati Emitendile Võlakirju omavate isikute (edaspidi
?Võlakirjaomanik")  poolt kokku 16 382 Võlakirja ulatuses kogunimiväärtuses
1 638 200 EUR, mis moodustab ligikaudu 14,9% kõigi emiteeritud Võlakirjade
kogunimiväärtusest. Arvestades 21.11.2022 ja 26.09.2023 avaldatud börsiteadetes
avaldatud Võlakirjade tagasiostu tingimusi ja allokatsiooni reegleid korrigeeris
Emitent   esitatud  tagasiostupakkumisi  ja  aktsepteeris  Võlakirjade
tagasiostupakkumisi esitanud Võlakirjaomanike pakkumised kokku 14 235 Võlakirja
ulatuses kogunimiväärtuses 1 423 500 EUR. Eeltoodust tulenevalt ostab Emitent
Võlakirjaomanikelt tagasi 1 423 500 Võlakirja kogunimiväärtuses 1 423 500 EUR,
mis moodustab ligikaudu 13% kõigi emiteeritud Võlakirjade kogunimiväärtusest.

Täiendavalt teavitab PRFoods, et teatud Emitendist mitteolenevatel põhjustel ja
kooskõlas 21.11.2022 avaldatud börsiteates toodud Emitendi õigusega Võlakirjade
tagasiostu tingimusi ühepoolselt muuta on PRFoods otsustanud edasi lükata
Võlakirjade tagasiostu arveldamispäeva (s.o Võlakirjade ja Võlakirjade ostuhinna
ülekande  kuupäeva).  Käesolevaga annab PRFoods teada, et Võlakirjade ja
Võlakirjade   ostuhinna   arveldamine  toimub  30.11.2023. Arvelduspäeva
edasilükkamisega seoses teavitab Emitent ka, et tagasiostuhind ühe Võlakirja
kohta on selle nimiväärtus, millele lisandub Võlakirjalt vastavalt Tingimustele
arvestatud välja maksmata intress kuni 29.11.2023 (välja arvatud).Võlakirjade ja
Võlakirjade ostuhinna arveldamine toimub automaatselt ja Võlakirjade tagasiostus
osalenud Võlakirjaomanikud ei pea arvelduseks omalt poolt täiendavaid samme
tegema.

Lisainformatsioon:
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gwO1Jq-
EOcdlbUrcfKGZnDK1QexKMboWH53TJbgPe4_xMwuS0cKWwBiy3XMa_SnYPJhQf5VvqrKbR5tnN80Taw_
hVb1mnHfThRrF3dBXLIwtjzG-WULYbdaC9LA96tjEn_K2wAJla2tuF_-
yYQOWW2FVg80SPsO6iPbP6qCjRmEOKSc-uP4E9c47tkWdlhgMkgpTXjFoFCHZkLjP0UxiKXKqHf-
rhsklMFese2NNDMBZSibHohIvRvWf6NJMoDNKNgUpHdG4-QuBse8k-
guqGOl67UvqnELtlzq5OQMQfttwwKFiDZzEXkjMxTnyleb88Q5SRU4gcqw9LNhD2zJ3rmAZR5zkMNcPx
xDwAauYa1Yw3NFYkBdm0OYBmxMUJrltmCzAdZ80qoC67yLSG4g-
8K2GjkmtEFDtiqcBOXQrDlTqgR1zMOiHLhlyrPPfXRYKa_ZypLv5wRaAlfVOTY76mHckKac3C8BghSHI
YSAESVI=)
www.prfoods.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1CovPtrjn6grkZIkAKHnzGKbR9XqS0fdDRZq
85bU4fIy4fFdfCH_VQwB-
_x6pIvMqen1pYkwEOhFOi2LwwB8ku60uGPFTw9dtiqkuuZIh7kM0PKeoax2SxGprk5KKNgiAcz_UhZnD
G1KfGS-FxKhZQgLPBRLYjLPz5NU-
DMdQPd0rUH8Cs2UgElOyv5HuHiHUnJTcdS8WAVRWosxbLz_sKVRnCJHoTDGRWAQjviFcv1T6I3fIYCUh
VcawAAlmymc-y72UlriwktVHEARbe0Uxdd6KvScmkoyRo-
n4zYdBk3cPEdmCqg_O0t_VWNh3tMPbfb1FxrdP2DyBccFJc_2HEwbX5rrhp1EfZcHOXSBpQIikp6KGGk
9czE0F3MtUIdCyRitbwFIV03A5zuXWpJiE-jIrQqj3-wAvEju-IhJeTs=)