Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 22 nov 2022 08:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri LHV siirdub Euroopa Keskpanga otsese järelevalve alla
Tekst
Euroopa Keskpanga järelevalvenõukogu andis teada, et nimetas AS-i LHV Group
oluliseks finantsvaldusettevõtteks ning võtab 1. jaanuarist 2023 nii AS-i LHV
Group kui ka tütarettevõtte AS-i LHV Pank oma otsese järelevalve alla. Seni
teostas järelevalvet LHV üle Eesti Finantsinspektsioon.

Euroopa Keskpank teostab pädeva asutusena otsest järelevalvet krediidiasutuste
üle, mis on ühtse pangandusjärelevalve määruse kriteeriumite kohaselt olulised.
Krediidiasutuste olulisus määratakse kindlaks vastavalt ühtse
pangandusjärelevalve määruse artikkel 6 kriteeriumitele, võttes arvesse
krediidiasutuse varade koguväärtust, tähtsust asukohariigi või kogu Euroopa
Liidu majanduse seisukohalt, krediidiasutuse piiriülese tegevuse olulisust ning
ka seda, kas krediidiasutus on taotlenud või saanud Euroopa abimehhanismidest
finantsabi. Oma otsuses hindas Euroopa Keskpank, et LHV-l on oluline roll Eesti
kui liikmesriigi majanduses, ning grupi varade maht moodustas enam kui 20% Eesti
sisemajanduse koguproduktist.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus.
Grupi ettevõtetes töötab üle 860 inimese. LHV pangateenuseid kasutab oktoobri
lõpu seisuga 369 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 130 000
aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 150 000 klienti. LHV
Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele
finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni
üle terve maailma.
Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)