Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Uute võlakohustuste emiteerimine
Avaldamise aeg 17 nov 2022 08:00:00 +0200
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Esimese taseme täiendavatesse omavahenditesse kuuluvate võlakirjade emissioon
Tekst
AS LHV Group korraldab novembri lõpus esimese taseme täiendavate omavahendite
hulka kuuluvate (AT1) võlakirjade suunatud emissiooni finantsinstitutsioonidele
ja suurema investeerimisportfelliga asjatundlikele investoritele. Antud
võlakirja keerukuse tõttu ei pakuta instrumenti läbi avaliku pakkumise.

AT1 võlakirjade märkimine toimub perioodil 21.-25. november 2022. Pakkumisele
tuleb 100 AT1 võlakirja nimiväärtusega 100 000 eurot, intressimääraga 10,5%. LHV
Groupil on õigus suurendada või vähendada emissiooni mahtu, s.t lasta välja
ülaltoodust vähem või rohkem AT1 võlakirju, mille tulemusel võib pakutavate
võlakirjade arv olla väiksem või suurem kui 100.

AT1 võlakirjade näol on tegemist LHV Groupi tagamata võlakohustusega investori
ees. Võlakirjad on tähtajatud. LHV Groupil on õigus Finantsinspektsiooni loal
lunastada AT1 võlakirjad osaliselt või täielikult alates 2. detsembrist 2027.
Võlakirju pakutakse hinnaga 100 000 eurot ühe võlakirja kohta.

AT1 võlakirjade märkimiseks esitab investor LHV Groupile hiljemalt 25.
novembriks 2022 kell 16 nõuetekohase märkimiskorralduse, millega loetakse AT1
võlakirjad märgituks. Korralduse esitamisega võtab investor kohustuse omandada
talle AT1 võlakirjade tingimuste kohaselt jaotatavad AT võlakirjad
märkimiskorraldusel esitatud maksimumkoguse ulatuses ja tasuma jaotatud AT1
võlakirjade emitendiga kokkulepitud tingimustel. Pärast AT1 võlakirjade jaotuse
kinnitamist ja väljalaskehinna laekumist LHV Groupi kontole, kantakse AT1
võlakirjad eelduslikult 2. detsembril 2022 võlakirjaomaniku väärtpaberikontole.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV
Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus.
Grupi ettevõtetes töötab üle 860 inimese. LHV pangateenuseid kasutab oktoobri
lõpu seisuga 369 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 130 000
aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 150 000 klienti. LHV
Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele
finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni
üle terve maailma.Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee