Teate vaade
Ettevõte EfTEN United Property Fund
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 30 sept 2022 08:05:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 31.08.2022
Tekst
EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli augusti lõpus 10,89
eurot, kasvades kuuga 0,4% Alates fondi loomisest 2021.a juuni lõpus, on fondi
tootlus olnud 9,8%. Seejuures on investeeritud kapitali tootlus olnud 11,6%.
Fondi omakapitalist on hetkel kolmandik investeerimata.

Augustis esitas EfTEN Capital Finantsinspektisoonile fondi tingimuste muutmise
taotluse. Selle kinnitamisel tekib olulisema muudatusena võimalus algatada fondi
osakute tagasiostuprogramm kui fondivalitseja hinnangul kaupleb fondi osaku
turuhind selgelt allpool fondi reaalse vara väärtust.

Septembris toimusid olulised arengud seoses fondi arendusinvesteeringuga Uus-
Järveküla elurajoonis. Rae vald väljastas loa arenduse esimese etapi teede ja
trasside ehituseks. Lisaks tuli arenduses müüki 10 uut ridamaja boksi. Seni
müügis olnud 52st boksist on 50 klientide poolt broneeritud.

Septembris suurendas fond 370 tuhande euro võrra investeeringuid usaldusfondis
EfTEN Residential Fund, mis läheb Kaunase üürimajade arenduse lõpetuseks ning
üürimajade arenduse jätkamiseks Vilniuses.

Täpsem  ülevaade EfTEN United Property Fund portfellist on leitav fondi
kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/Kristjan Tamla
Jaeärisuuna juht
Tel: 655 9515
E-post: kristjan.tamla@eften.ee (mailto:kristjan.tamla@eften.ee)