Teate vaade
Ettevõte AS Trigon Property Development
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Dividendide jaotus ja maksmine
Avaldamise aeg 29 sept 2022 16:30:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Aktsionäride 29. september 2022. a erakorralise üldkoosoleku otsused
Tekst
AS Trigon Property Development (registrikood 10106774; edaspidi ?Aktsiaselts")
aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus 29. septembril 2022.a. Tallinnas,
Pärnu mnt 18.

Üldkoosolek algas kell 14:00. Erakorralisel üldkoosolekul oli aktsiatega
esindatud 2 569 152 häält, mis moodustab 57,104% kõigist Aktsiaseltsi aktsiatega
esindatud häältest. Üldkoosolek oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud
küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

 1. Dividendide maksmise ettepanek

Maksta aktsionäridele dividende summas 134 972 ehk 0,03 eurot aktsia kohta.
Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 14. oktoobril 2022. aasta
Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on
aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 13. oktoober 2022. aastal.
Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama
dividende. Dividendid makstakse aktsionäridele 20. oktoobril 2022. aastal.

Aktsionäride üldkoosoleku protokoll on kättesaadav Aktsiaseltsi
kodulehel http://www.trigonproperty.com/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=niRlLdyxTemFrAJZdmGRCRGbG-
JcbjKZid7LLPsrUQRnEIiSJSgbNShrVeXjdK1UCQ3hygn0cTSmjrbdU2rayvWIeiYjO2BI0AKgoT1w6l
Pkt87hj3bvUA7ORond2u9M).

Rando Tomingas

Juhatuse liige

+372 66 79 200

info@trigonproperty.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=soRROJbQFkAkvbpzpR1I_gWnpdkWoOTBI2_g
BPc_2Z67cK1nyddJWqVNY7RzbnaXFFw0wWQ0Su7ji1YvxI9VcZgx1fkFQ5V7JuuRekQKeRY=)