Teate vaade
Ettevõte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 28 sept 2022 15:30:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Muudatused AS Baltika avalikustamise kalendris
Tekst
AS Baltika (Edaspidi Baltika) avalikustab 2022. majandusaasta kolmanda kvartali
vahearuande 4. novembril 2022. aastal. Varasem kuupäev oli 19. oktoober 2022.
Kolmanda kvartali vahearuande hilisem avalikustamine on tingitud uue ettevõtte
ressursside planeerimise (ERP) tarkvara kasutuselevõtmisest seoses Ivo Nikkolo
uue veebipoe (https://ivonikkolo.com/) avamisega ja Baltika kontserni ettevõtete
majandustarkvara ühtlustamisega.

Brigitta Kippak
Juhatuse liige, tegevjuht

brigitta.kippak@baltikagroup.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=_He0v2dK5-fzQ_84Lsp6SA2Jfsdm7J-
CFyWcWYrYYRg4cUrp0oj_U-
AFbXadAUNcK3caVQb_7BOXPicPXeufKZRK_4tOV0tQY3TUCP4O3ZsKpFCYHc5EUbDXS3hDuNm1tC6oYD
09MiNWW7pUln4H4aZJr7rogF3Pi36MrtUDfLckfD4jPALKcyswnba3Bh-
5s1lgHxPZuUxYYjCWYwnF0LPj5nSMPgSVifHIQJ-
fwZW3gRyAApDI6HL_34UoWgLJbTNbg1ShXfWhXWhnMkXro4zrWqcJLHYzn0emMs6ZVv0-pB77-
lpBg_3v7XH79Nev)