Teate vaade
Ettevõte Coop Pank AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 27 sept 2022 16:45:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Kommentaar seoses Finantsinspektsiooni tähelepanekutega Coop Pank AS-le ja Coop Finants AS-le
Tekst
Finantsinspektsioon on hinnanud Coop Pank AS ja Coop Finants AS riskijuhtimise
põhimõtteid, täheldanud vajadust neid tõhustada ning tegi selle kohta
26.09.2022 ettekirjutused.

Finantsinspektsioon hindas Coop Panga krediidiriski juhtimist, üldjuhtimise
korraldust, vastavuskontrolli funktsiooni toimimist, operatsiooniriski
juhtimist, IT riski juhtimist, likviidsusriski juhtimist ning võtmeisikute
sobivuse hindamise süsteemi toimimist. Coop Finantsi puhul hinnati sise-
eeskirju, sisekontrolli meetmeid ning tarbija krediidivõimelisuse hindamise
metoodikat.

Coop Pank AS ja Coop Finants AS on ettekirjutuses väljatoodud puudustest
tänaseks   mitmed  juba  kõrvaldanud,  täiendades  sise-eeskirju  ja
protseduurireegleid. Välja on töötatud aja- ja tegevuskava allesjäänud puuduste
kõrvaldamiseks ning need on Finantsinspektsiooniga kooskõlastatud.

?Meie jaoks on alati olnud oluline täita kõiki regulatsioonidest tulenevaid
nõudeid. Nii Coop Pank AS kui ka Coop Finants AS on dialoogis järelevalvega ning
kõrvaldame viidatud puudused," kommenteeris Coop Panga riskijuht Heikko Mäe.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast
universaalpangast. Pangal on 136 100  igapäevapanganduse klienti. Coop Pank
kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob
igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on
kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:
Katre Tatrik
Kommunikatsioonijuht
Tel: +372 5151 859
E-mail: katre.tatrik@cooppank.ee