Teate vaade
Ettevõte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 27 sept 2022 16:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Baltic Horizon Fund: ajakohastatud teave Nasdaq Stockholmi börsil kauplemise kohta
Tekst
Northern Horizon Capital AS avaldas 22. septembril 2022 börsiteate, milles
avaldas  teavet  seoses kauplemisega Nasdaq Stockholmi börsil - taotluse
esitamisest seoses Baltic Horizon Fundi ("Fond") osakute de-noteerimisega Nasdaq
Stockholmi börsil ja kavatsusest noteerida Nasdaq Stockholmi börsil Rootsi
hoidmistunnistused, mis esindavad Fondi osakuid ("SDR"), pärast SDR-de avaliku
pakkumise läbiviimist, mis oleks suunatud osakuomanikele, kes omavad Fondi
osakuid, mis on kaubeldavad Nasdaq Stockholmi börsil (?Pakkumine").

Nasdaq Stockholm on vastu võtnud otsuse Fondi osakud de-noteerida, kusjuures
viimane kauplemispäev on 13. oktoober 2022. Täpne ajakva, mis puudutab SDR-de
noteerimist  Nasdaq  Stockholmi  börsil,  avalikustatakse  koos  Pakkumise
algatamisega.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=gfhVEDsJKJ6uShVRPKbUEnsxEkDCs6iNO_2c
MT69IZ5uPS_FL5aNYe8xlHi9sEc8OCqH0pYkALypOnn9a4d4QgoFz8b0cl870S3iq-kV7qk=)
www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=wY0gvKP0vvHCjnwb7OWLYf15OwImZYpKB_Jk
Is3PX2XpwKthv3kivlqozc-tPEN8L0nzvHRPRnJlUO8NIu2SUBpBSVah0J8FyTBksmM9ZeU=)

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine:   GlobeNewswire,   Nasdaq   Tallinn,   Nasdaq   Stockholm,
www.baltichorizon.com