Teate vaade
Ettevõte Tallinna Kaubamaja Grupp AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 27 sept 2022 09:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Tallinna Kaubamaja Grupp tütarettevõtjate ühinemine
Tekst
Tallinna Kaubamaja Grupp AS avaldas 07.07.2022 börsiteate, milles teavitas
grupisisese  restruktureerimise  läbiviimisest, mille käigus ühinevad kaks
Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtjat Selver AS ja TKM King AS. Kooskõlas
07.07.2022 börsiteates avaldatuga on Selver AS (ühendav ühing) ja TKM King AS
(ühendatav ühing) ühinemisotsused vastu võetud 09.08.2022 ning ühinemine kanti
äriregistrisse 26.09.2022.

Vastavalt 07.07.2022 sõlmitud ühinemislepingule on TKM King AS õigusjärglaseks
Selver AS ning kogu TKM King AS-i vara anti ühinemise kandmisega äriregistrisse
tervikuna  üle  Selver AS-ile. Ühinemisega seoses TKM King AS kustutati
26.09.2022 äriregistrist. Käesolevaks ajaks on kõik TKM King AS jaekauplused
suletud ja TKM King AS hulgikaubanduse ärisuund ühendatud Selver AS-iga.

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000