Teate vaade
Ettevõte AS Harju Elekter
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 26 sept 2022 08:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Grupisisene restruktureerimine ja muudatus tütarettevõtja juhatuses.
Tekst
Juhtimise ühtlustamise ja sünergia suurendamise eesmärgil jätkab AS Harju
Elekter 2020. aastal alustatud grupisisest restruktureerimist ning kavandab
Eestis asuvate tehaste ühendamist, mille käigus AS Harju Elekter Elektrotehnika
ja AS Harju Elekter Teletehnika tootmised koondatakse ühte tütarettevõtjasse.
Harju Elekter Elektrotehnika ja Harju Elekter Teletehnika ühinemine võimaldab
saavutada olulise kokkuhoiu nii tootmis- kui ka tööjõukulude osas ning minna
järk-järgult üle LEAN-printsiipidel töötavale ettevõttele.

AS-i Harju Elekter Teletehnika varad, õigused ja kohustused antakse tervikuna
üle AS-ile Harju Elekter Elektrotehnika. Ühinevad äriühingud, Harju Elekter
Elektrotehnika  ühendava ühinguna ja Harju Elekter Teletehnika ühendatava
ühinguna,  on  mõlemad  Harju Elektri 100%lised tütarettevõtjad. Ühinemise
jõustumiseks vajalikud toimingud on kavas lõpetada 2023. aasta esimese kvartali
jooksul. Ühinemise tulemusena jätkab ettevõte tegevust AS-i Harju Elekter
Elektrotehnika nime all.

Eelnevast lähtudes ja ühinemisprotsessi sujuvat läbiviimist silmas pidades, on
Harju  Elekter  otsustanud  alates  3.10.2022 kutsuda  AS-i Harju Elekter
Elektrotehnika juhatusest tagasi senise juhataja Indrek Ulmase ning valida uueks
juhatuse liikmeks Alvar Sassi volituste tähtajaga 3 aastat, so kuni 02.10.2025.
Kuni tütarettevõtjate ühinemise kande tegemiseni äriregistris, tegutseb Alvar
Sass nii Harju Elekter Elektrotehnika kui ka Teletehnika juhatajana.

Alvar Sass (sünd. 1985) on alates 2017. aastast AS-i Harju Elekter Teletehnika
juhatuse liige. Osalemine äriühingute juhtorganites: Radius Space OÜ juhatuse
liige; Vientitec OÜ juhatuse liige; Justin Time OÜ juhatuse liige; Sihtasutus
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus nõukogu liige. Alvar Sass omab 15 689 Harju
Elektri aktsiat.

AS-i Harju Elekter Elektrotehnika nõukogu jätkab pärast ühinemist senises
koosseisu: esimees Tiit Atso, liikmed Endel Palla ja Tarmo Kikas.

Harju Elekter on enam kui 50-aastase kogemusega rahvusvaheline tööstuskontsern,
mille põhitegevusalaks on elektri- ja automaatikaseadmete väljatöötamine ja
tootmine. Osa Harju Elektri tehnilistest lahendustest on suunatud taastuvenergia
sektorisse, pakkudes päikeseenergia jaamade, elektriautode laadimisseadmete ja
muude seotud lahenduste tervikpakette. Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu tehastes
töötab ligikaudu 900 töötajat ning kontserni 2022. aasta esimese poolaasta
müügitulu oli 79,2 miljonit eurot. Harju Elektri aktsiad on noteeritud Nasdaq
Tallinna börsil.


Tiit Atso
Juhatuse esimees
+372 674 7400