Teate vaade
Ettevõte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 22 sept 2022 21:20:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Baltic Horizon Fund: oluline teave Nasdaq Stockholmi börsil kauplemise kohta
Tekst
Northern  Horizon Capital AS avaldas 23. augustil 2022 börsiteate, milles
teavitas  kavatsusest  viia läbi Rootsi hoidmistunnistuste ("SDR") avalik
pakkumine, mis oleks suunatud osakuomanikele, kes omavad Baltic Horizon Fundi
osakuid  ("Osak"),  mis on kaubeldavad Nasdaq Stockholmi börsil ("Rootsi
Investor"). Pakkumise raames annaks iga üks (1) Osak Rootsi Investorile õiguse
see konverteerida üheks (1) SDRiks ("Pakkumine"). SDR-id kavatsetakse noteerida
Nasdaq Stockholmi börsil.

Northern Horizon Capital AS on esitanud taotluse Osakute de-noteerimiseks Nasdaq
Stockholmi börsil. Pakkumine ja sellega kaasnev Osakute de-noteerimine viiakse
läbi vastusena Euroclear Sweden AB-ga sõlmitud Baltic Horizon Fundi osakute
Rootsi registrisüsteemis hoidmise lepingu lõpetamisele, mis tuleneb Nordea Bank
Abp  strateegilisest  otsusest  lõpetada  Põhjamaades teatud depooteenuste
pakkumine.

Osakute de-noteerimise täpne aeg sõltub Pakkumise läbiviimisest ja Osakud
plaanitakse de-noteerida Pakkumise lõppedes. Osakute de-noteerimise üksikasjad,
sealhulgas viimane kauplemispäev ning samuti SDR-de kavatsetud noteerimine
Nasdaq Stockholmi börsil avalikustatakse koos Pakkumise algatamisega.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com (mailto:tarmo.karotam@nh-cap.com)
www.baltichorizon.com (http://www.baltichorizon.com)

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine:   GlobeNewswire,   Nasdaq   Tallinn,   Nasdaq   Stockholm,
www.baltichorizon.com