Teate vaade
Ettevõte Nordecon AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 22 sept 2022 16:30:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Taristuehituse segmendi juhtimise reorganiseerimine
Tekst
Seoses avaliku sektori investeeringute vähenemise ja rahastusprioriteetide
muutustega taristuehituse valdkonnas, reorganiseerib Nordecon AS kontsernis
teedeehituse segmendi äritegevuse, viies selle alates 01.01.2023 ühtse juhtimise
alla kontserni tütarettevõttesse Tariston AS. Ühendamise tulemusel kaotatakse
kontsernis mitmed dubleerivad tegevused, et tagada ressursside efektiivsem
kasutus.

?Olukord  taristuehituse  turul,  eriti  teedeehituses,  nõuab  valdkonnas
tegutsevatelt ettevõtetelt muudatusi, et olukorraga kohaneda. Sektoris on
toimunud tegevusmahtude langus ning me ei näe kiiret taastumist, mistõttu peame
tänastes  oludes  õigeks konsolideerida kontsernis teedeehituse ressursid,
kompetentsid ja äritegevus ühe ettevõtte alla," kommenteeris Nordecon AS
juhatuse esimees Gerd Müller. ?Tegevuskulude vähendamine toob kahjuks kaasa ka
osade töökohtade kadumise. Vaatamata muudatustele jätkab Nordeconi kontsern
kõigis taristuehituse valdkondades."

Tariston AS (www.tariston.ee (http://www.tariston.ee)) on 100%lise osalusega
Nordecon ASi tütarettevõte. Taristoni peamised tegevusvaldkonnad on taristu- ja
teedeehitus, asfaltsegude tootmine ja paigaldus, teehooldus, mäendus, sadama- ja
vesiehitus, pindamine, liikluskorraldusvahendite tootmine ja paigaldus ning
rasketehnika  rentimine.  Tariston  AS  'i  juhatus jätkab senisel kujul
kaheliikmelisena: Kaspar Kaldjärv ja Argo Kotsar.

Nordeconi  kontsern  (www.nordecon.com  (http://www.nordecon.com))  hõlmab
ettevõtteid,  mis  on  keskendunud  hoonete  ja  rajatiste  ehitamise
projektijuhtimisele  ja  peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni
ettevõtted Eestis, Soomes, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõte Nordecon
AS  on  registreeritud  ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2021. aasta
konsolideeritud müügitulu oli 289 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab
hetkel tööd ligi 670 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad
noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi
Nordecon AS
Investorsuhete juht
Tel: +372 6272 022
Email: andri.hobemagi@nordecon.com (mailto:andri.hobemagi@nordecon.com)
 (mailto:andri.hobemagi@nordecon.com)www.nordecon.com (http://www.nordecon.com)