Teate vaade
Ettevõte Enefit Green AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 22 sept 2022 09:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Päikeseenergia arendusprojektide omandamine
Tekst
21. septembril 2022 allkirjastas Enefit Green AS ostu-müügitehingu 100% osaluse
omandamiseks Rääbiste Põllud OÜ-s, millele kuuluvad Pärnu maakonnas kaks
varajases staadiumis päikeseenergia arendusprojekti planeeritava koguvõimsusega
kuni 165 MW.

Antud projektid saavad osaks Enefit Greeni pikaajalisest arenduste portfellist
eesmärgiga jõuda lõpliku investeerimisotsuseni eeldatavasti 2024. aastal.

Tehing ei ole börsireglemendi mõistes käsitletav tehinguna seotud isikuga ning
Enefit Greeni nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust isiklikult huvitatud.


Lisainfo:
Sven Kunsing
Finantssuhtluse juht
investor@enefitgreen.ee (mailto:investor@enefitgreen.ee)
https://enefitgreen.ee/investorile/

Enefit Green on üks juhtivatest ja mitmekülgsematest taastuvenergia tootjatest
Läänemere piirkonnas. Ettevõttele kuuluvad tuulepargid Eestis ja Leedus,
koostootmisjaamad Eestis ja Lätis, päikesepargid Eestis ja Poolas, pelletitehas
Lätis ning hüdroelektrijaam Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning
päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2021. aasta lõpu seisuga oli
ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 457 MW ning soojusenergia
tootmise koguvõimsus 81 MW. 2021. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1193 GWh
elektrienergiat ja 618 GWh soojusenergiat.