Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muu oluline informatsioon
Avaldamise aeg 21 sept 2022 08:45:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Överumans Fisk AB aktsiate võõrandamise tehingu lõpuleviimine
Tekst
Överumans Fisk AB aktsiate võõrandamise tehingu lõpuleviimine


AS-i PRFoods tütarettevõtja Saaremere Kala AS-i ja Vattudalens Fisk AB vahel
03.09.2022 sõlmitud Överumans Fisk AB 100% aktsiate võõrandamise lepingus
sätestatud tehingu lõpuleviimise eeltingimused on Saaremere Kala AS-i poolt
täidetud ning sellega on aktsiate müügitehing lõpule viidud ehk Överumans Fisk
AB aktsiad on kantud Vättudalens Fisk AB-le. Nimetatud eeltingimused olid ära
toodud AS-i PRFoods 05.09.2022 börsiteates Överumans Fisk AB aktsiate
müügilepingu sõlmimise kohta.
Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=XQwRG8FBvAZIagAYl5gQJAH-
FejBfNLdr7SGjNQxftZnQF_LGS5xok93ZhdzN6o8YttBu-
_VQkwH_85lq2bqTl3KXrwo4Wn3kVDRyN4dRME=)
www.prfoods.ee (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=mBAERQ-
y_2X9364XaBHjcVKxUW6py7Z2qi_1B8kgMIrHKRfWgCu8ZrnRRP1SVIfEn0ikuQ1xPXohi6KmbET5Cg=
=)