Teate vaade
Ettevõte AS Pro Kapital Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muudatused muude väärtpaberite omanike õigustes
Avaldamise aeg 19 sept 2022 10:10:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Teade vahetusvõlakirjade PKG4 lunastamisest
Tekst
Teade vahetusvõlakirjade PKG4 lunastamisest

AS Pro Kapital Grupp teatab, et on lunastamas 27 999 "EEK 7.00 PRO KAPITAL GRUPP
VAHETUSVÕLAKIRI   PKG4   10-2020" vahetusvõlakirja  (ISIN  EE3300109248)
nimiväärtusega kokku 279 990 Eesti krooni ja lunastusväärtuses 78 397,20 eurot
ning on esitanud Nasdaq Väärtpaberite Keskdepositooriumile taotluse võlakirjade
kustutamiseks registrist.

Vahetusvõlakirjad  kandsid intressi 7% kalendriaastas. Iga vahetusvõlakirja
väljalaskehind oli 2,80 eurot. Võlakirjade omanike fikseerimise kuupäev oli 16.
septembril 2022 ning lunastusmakse tehakse 30. septembril 2022.

Edoardo Axel Preatoni
Juhatuse liige
614 4920
prokapital@prokapital.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=7xASkFigftWnKN7Z733jo5T2mtEJLLE9ZqJh
RdbW6BGP2L6eYbbKQRto1UeMFB3W4dpASyrs7LLsaDoPSBBkXKzRAuoQP8MXbSdaww0ikHim325ivb1n
jTygCu5KKLt6qdts3I3ybU1lhR8NPP0DpJNltmJjc5Mj1CJMP4nM77ysxO_aFwIz_HSl3ybOYatYAf9p
9YnqMRe54kV5MPxJa6gkGXorXNVE5cjVTRYZ37jfCkoHF5oVRm1RFXkc5tYrTJ7XR3etEEkNQ2o-GC-
dug==)