Teate vaade
Ettevõte AS PRFoods
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 04 aug 2022 17:51:16 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Muudatus finantsandmete avaldamises
Tekst
PRFoods  teatab, et 2021/2022 majandusaasta konsolideeritud auditeerimata 12 kuu
vahearuande  avalikustamine  toimub  vastavalt  börsijuhendi  kohaselt  kahe kuu
jooksul aruandeperioodi lõppemisest, st 31.08.2022.

Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee (mailto:investor@prfoods.ee)
www.prfoods.ee (http://www.prfoods.ee/)