Teate vaade
Ettevõte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 03 aug 2022 09:30:00 +0300
Manused
2022 07 ENG.pdf
2022 07 EST.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i Tallink Grupp 2022. juuli statistika
Tekst
AS Tallink Grupp vedas 2022. aasta juulis 897 828 reisijat, mida on 102,2% võrra
rohkem võrreldes eelmise aasta juuliga. Veetud kaubaveo ühikute maht suurenes
17,8% võrra 32 700 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht suurenes 46,6%
võrra 127 039 ühikuni.

2022. aasta juulis veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid
ja reisijate sõidukeid järgmiselt:

           Juuli 2022  Juuli 2021  muutus
-----------------------------------------------------
 Reisijad       897 828   444 112  102,2%

 Soome-Rootsi     365 734   151 218  141,9%

 Eesti-Soome     466 072   255 054  82,7%

 Eesti-Rootsi     66 022    37 840  74,5% Kaubaveo ühikud    32 700    27 766  17,8%

 Soome-Rootsi      4 411    4 876  -9,5%

 Eesti-Soome      24 791    19 736  25,6%

 Eesti-Rootsi      3 498    3 154  10,9% Sõiduautod      127 039    86 665  46,6%

 Soome-Rootsi     34 715    18 719  85,5%

 Eesti-Soome      86 579    63 666  36,0%

 Eesti-Rootsi      5 745    4 280  34,2%


EESTI - SOOME
Juuli veomahud kajastavad shuttle-laevade, kauba- ja reisilaeva opereerimist.

EESTI - ROOTSI
Juuli veomahud kajastavad Tallinn-Stockholmi ja Paldiski-Kapellskär laevaliinide
opereerimist.

SOOME - ROOTSI
Juuli veomahud kajastavad Turu-Stockholmi ja Helsingi-Stockholmi laevaliinide
opereerimist.


Joonas Joost
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee