Teate vaade
Ettevõte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 02 aug 2022 18:30:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Baltic Horizon Fund: ajakohastatud teave Rootsis kaubeldavate osakute alternatiivse lahenduse kohta
Tekst
Northern Horizon Capital AS ("Northern Horizon") teatas 29. septembril 2021.
aastal Euroclear Sweden AB-ga ("Euroclear Rootsi") sõlmitud Baltic Horizon Fundi
osakute ("Osakud") Rootsi registrisüsteemis hoidmise lepingu lõppemise kohta
tulenevalt Nordea Bank Abp ("Nordea") strateegilisest otsusest lõpetada
Põhjamaades teatud depooteenuste pakkumine
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b79cfab754e6e9de2d424616918ba4171&lang=
en).

Alates eelnevalt nimetatud teate avaldamisest on Northern Horizon aktiivselt
otsinud alternatiivseid lahendusi seoses Rootsis kaubeldavate Osakutega. Üheks
võimalikuks lahenduseks on Rootsi turul Osakuid esindavate Rootsi
hoidmistunnistuste emiteerimine ("SDR Lahendus"), mille kohta avaldati
börsiteade 30. juunil 2022
(https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b796aff831a581e4db5302b41d755b2f3&lang=
en).

Võttes arvesse, et SDR Lahenduse rakendamine ei ole võimalik 31. augustiks 2022
(kuupäev, mil Euroclear Rootsi kustutab enda teavituse kohaselt - tulenevalt
Nordea otsusest lõpetada enda teenuste pakkumine seoses Rootsis kaubeldavate
Osakutega - enda poolt peetavast registrist registrikande vormis olevad Osakud),
on Northern Horizon Euroclear Rootsilt taotlenud Euroclear Rootsi teenuste
lepingu pikendamist. Käesoleva teate avaldamise kuupäevaks ei ole Northern
Horizon saanud Euroclear Rootsilt vastust lepingu pikendamise võimalikkuse
kohta.

Sõltumata sellest, kas Euroclear Rootsiga sõlmitud lepingut on võimalik
pikendada, on kõigil Rootsis kaubeldavate Osakute omanikel võimalik kaubelda
Osakutega Eesti turul Nasdaq Balticus (https://nasdaqbaltic.com/) oma
finantsvahendaja kaudu. Selleks peavad kõik investorid teavitama enda
eelistusest oma finantsvahendajaid. Täpsema teabe saamiseks Osakutega Eesti
turul kaubeldamise ja Osakute Nasdaq CSD-sse (Eesti) ületoomise kohta võtke
palun ühendust oma finantsvahendajatega.

Northern Horizon jätkab tööd eelnevalt nimetatud alternatiivse lahenduse kallal
ja teavitab investoreid edasistest arengutest järgmisel nädalal.

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fund, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=PzsCTdcuGgS48ZF9cEjGDLIWoc5ZAOTZuCeJ
8Zxj2YtxG_d2B1g-GVagW-8VU4u3DMRKTQSk8mwgwy4HUEjR6KpRqn8Sx8orUmj-q4MpAi8=)
www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=g2292570hdduArvmb1v14FL6ZSussCrf5-
oeyl93S8nyw2EbcBkUIVcMqyf53TKKG5tg4Ji5LPKehNTFh4_xN1DEkox8HqnI1JSndHFz07Q=)

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq
Stockholm, www.baltichorizon.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=g2292570hdduArvmb1v14FL6ZSussCrf5-
oeyl93S8lIUsQ2cgWxxmxbmEZZFWycEup_hTsNpdiUD8xuqHw_4HgkCmA5iyWp_vDwO7ucvZY=)