Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Avaldamise aeg 01 aug 2022 09:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Kutse Tallinna Sadama 2022 II kvartali tulemuste veebiseminarile
Tekst
AS Tallinna Sadam kutsub huvilisi osalema ettevõtte 2022. a II kvartali ja 6 kuu
majandustulemusi tutvustaval veebiseminaril 10. augustil 2022 kell 11.00 Eesti
aja järgi (GMT+3). Veebiseminar toimub inglise keeles Microsoft Teams platvormi
vahendusel.

Ettevõtte tulemusi tutvustavad ja küsimustele vastavad juhatuse esimees Valdo
Kalm ja juhatuse liige finantsjuht Andrus Ait. Küsimustele vastamine toimub
peale esitlust. Kuna veebiseminari aeg on piiratud, soovitame küsimused saata
enne veebiseminari algust e-mailile: investor@ts.ee (mailto:investor@ts.ee).

Veebiseminaril saab osaleda selle lingi (https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YzcyMzA2OWEtZTQzYi00YzE5LTkwNzctZjUwM2QwNGIyYWVi%40thread.v2/0
?context=%7B%22Tid%22%3A%223c572f71-c808-4685-aa00-
2ca59a11c7e2%22%2C%22Oid%22%3A%22a6492212-75ef-498f-8735-75f88c5d463a%22%2C%22Is
BroadcastMeeting%22%3Atrue%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a)   kaudu.
Allpool veebiseminari kutse fail oma kalendrisse lisamiseks. Veebiseminari
salvestus avalikustatakse ettevõtte veebilehel https://www.ts.ee/.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit
tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis  ja  offshore  projektides.  Tallinna  Sadama  gruppi  kuulub  ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2021. a
müügitulu oli 110 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 54 miljonit eurot ning
kasum 26 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)