Teate vaade
Ettevõte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 21 juuli 2021 08:30:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri ASi Ekspress Grupp laenulepingute muudatused
Tekst
AS Ekspress Grupp ja AS SEB Pank sõlmisid laenulepingute muudatused, mille
tulemusena on laenude uueks tähtajaks 18. juuli 2026. aasta, varasema 25. aprill
2022 asemel. Uue kokkuleppe kohaselt vähendati igakuist tagasimakset 204
tuhandelt eurolt kuus 60 tuhande euroni kuus.

Lisaks sõlmiti AS-iga SEB Pank uus laenuleping refinantseerimaks AS Citadele
banka laen summas 2,1 miljonit eurot ja tähtajaga 3. juuni 2024. Uue lepingu
kohaselt jääb laenu tagasimaksegraafik samaks, laenu uueks tähtajaks on 18.
juuli 2026.

Uute lepingute kohaselt on intressi marginaaliks vahemik 1,75%-1,9% varasema
1,9%-3,9% asemel. Muud peamised laenulepingutingimused jäid samaks.

Laenulepingute  muudatuse tulemusena parandab AS Ekspress Grupp oluliselt
kontserni  likviidsuspositsiooni  ja  saab suurema paindlikkuse, et hoida
kontsernis piisav käibekapitali tase, tugevdada olemasolevaid põhitegevusi ja
suurendada investeeringuid digivaldkonna arenguks.


Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee (mailto:signe.kukin@egrupp.ee)


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning
trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern
elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress
Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1600 inimesele,
omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige
populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid
ajakirju.