Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 21 juuli 2021 08:28:53 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i Tallinna Vesi 2021. aasta esimese poolaasta tootmistulemused
Tekst
2021. aasta esimesel poolaastal olid ettevõtte tootmistulemused taas väga heal
tasemel. Esimese kuue kuuga rekonstrueeris ettevõte 4200 m vee- ja 4100 m
kanalisatsioonitorusid. Reoveepuhastusjaamas jätkusid mehaanilise puhastusetapi
rekonstrueerimistööd, mille tulemusena tõuseb tulevikus veelgi reoveepuhastuse
kvaliteet ja jaama töökindlus.

Investeeringud veevõrku

2021. aasta teises kvartalis oli kraanivee kvaliteet väga hea ? 99,7% vastav
nõuetele. Ka poolaasta vaates on kraanivee kvaliteet kõrge ja vastab pea
täielikult  kõigile rangetele nõuetele (99,87%). Kuumad suveilmad pakuvad
väljakutset vee kvaliteedi tagamisel torustikes. Tagamaks igal ajal kvaliteetne
joogivesi tarbija kraanis, viib ettevõte vajadusel läbi ennetavaid tegevusi
veekvaliteedi tagamiseks, näiteks loputab täiendavalt torustikke.

Ettevõtte üheks eesmärgiks on teavitada oma kliente veekatkestustest võimalikult
vara. 2021. aasta esimesel kuuel kuul teavitati kliente 98,9% juhtudest vähemalt
1 tund  enne  planeerimata veekatkestust. Sel aastal on ettevõttel kavas
veevõrgule paigaldada vähemalt 20 täiendavat siibrit, mis vähendavad klientide
jaoks veekatkestustest tingitud ebamugavusi. Veekatkestuste keskmine kestus
teises kvartalis oli 2 tundi ja 51 minutit, mis on vähem kui eelmisel aastal
samal perioodil.

Veekadude hulk aasta esimesel kuuel kuul oli 15,01%, mis on suurem kui 2020.
aasta samal perioodil.

2021. aasta  teise  kvartali  lõpuks oli ettevõte rekonstrueerinud 4200 m
veetorusid ja 4100 m kanalisatsioonitorusid. Rekonstrueerimistöid tehti Poska ja
Roosikrantsi tänaval ning Kadaka teel. Investeeringud torustikesse tagavad ka
tulevikus tarbijatele katkematu ja usaldusväärse vee- ja kanalisatsiooniteenuse.

Kindel kanalisatsiooniteenus

Tänu  torustike  rekonstrueerimisele  esineb  aasta-aastalt  aina  vähem
kanalisatsioonivõrgu purunemisi. 2021. aasta esimese kuue kuu jooksul oli
purunemisi 5 võrra vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Mõnevõrra tõusis nii
poolaasta kui ka teise kvartali vaates kanalisatsioonitorustikes tekkinud
ummistuste hulk. Ummistuste arvu suurenemine on seotud kuivade ja soojade
ilmadega.

Nii 2021. aasta esimesel poolaastal kui ka käimasoleva aasta teises kvartalis
vastas Paljassaare reoveepuhastusjaamas  puhastatud heitvesi kõigile kehtestatud
nõuetele.  Puhastusprotsessi  tõhususe  ja  heitvee kvaliteedi hindamiseks
jälgitakse reoainete sisaldust puhastusjaama sisenevas reovees ja sealt väljuvas
heitvees. Heitveelabor teostab analüüse reoveepuhastuse erinevatest etappidest.

Paljassaare reoveepuhastusjaamas jätkus suurprojekt ? mehaanilise puhastusetapi
rekonstrueerimine ?, mille ehitustöödega on kavas lõpule jõuda juuli lõpuks.
Augustikuus  alustatakse  uue  süsteemi  testimise  ja  optimeerimisega.
Rekonstrueerimise tulemusena tõuseb veelgi reoveepuhastuse kvaliteet ja jaama
töökindlus.

Kättesaadav kraanivesi

Tallinna Vee jaoks on oluline pakkuda oma klientidele ja tarbijatele igal ajal
kvaliteetset ja usaldusväärset vee- ja kanalisatsiooniteenust, hoides seejuures
kõrgel ka klienditeeninduse taset. Ettevõte on endale seadnud selged ja
kaugeleulatuvad sihid klientide rahulolu hoidmiseks. Positiivse trendina on
aasta-aastalt  langenud kliendikaebuste arv, mis annab tunnustust teenuse
kvaliteedi stabiilsest paranemisest.

Tallinna Vesi peab oluliseks, et kliendid saaksid endale olulise info või
vastuse oma küsimustele võimalikult kiiresti. Selleks mõõdetakse pöördumistele
vastamise kiirust ja eesmärgiks on seatud vastata kõigile vähem keerukatele
kirjalikele kontaktidele hiljemalt kahe tööpäeva jooksul. Nimetatud aja jooksul
vastas ettevõte kirjalikele kontaktidele esimesel poolaastal 99,2% juhtudest.

Suurendamaks suvehooajal kraanivee kättesaadavust linnatänavatel, avas vee-
ettevõte linlastele 9 avalikku joogiveekraani, millest voolab kontrollitud
kvaliteediga kraanivesi. Avalikud veekraanid asuvad Tallinnas Viru tänaval,
Harju  tänaval,  Politseipargis, Järvevana tee kergliiklusteel, Kadriorus,
Kalaranna teel, Taani kuninga aias, Löwenruh pargi lähistel Algi tänaval ja Sepa
tänaval.

Kuumade ilmadega on piisavas koguses vee joomine väga oluline, mistõttu
julgustab ettevõte inimesi küsima kraanivett ka väljas einestades ja kutsub
söögikohtade pidajad üles seda oma klientidele pakkuma. Selleks on Tallinna Vesi
koos Tallinna linna ning Hotellide ja Restoranide liiduga kutsunud ellu algatuse
?Pakume kraanivett".


 2021. AASTA KUUE KUU TOOTMISTULEMUSED
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|                   |  |    |    |      |      |
|                   |  |   |   |     |     |
|Tegevusnäitaja            |   |2021 |2020 |2021   |2020   |
|                   |Ühik|6 kuud|6 kuud|II kvartal|II kvartal|
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Joogivesi              |   |    |    |      |      |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Tarbija kraanist võetud vee     |  |   |   |     |     |
|kvaliteedi              |  |   |   |     |     |
|vastavus nõuetele          |%  |99,87 |100  |99,7   |100    |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Lekete tase veevõrgus        |%  |15,01 |13,91 |14,6   |12,7   |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Keskmine veekatkestuse kestus    |  |   |   |     |     |
|kinnistu kohta            |h  |3,10 |3,05 |2,85   |3,18   |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Reovesi               |   |    |    |      |      |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Kanalisatsioonitorustike ummistused |tk |294  |227  |151    |103    |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Kanalisatsioonitorustike purunemised |tk |36  |41  |17    |14    |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Puhastatud heitvee vastavus     |  |   |   |     |     |
|keskkonnanõuetele          |%  |100  |100  |100    |100    |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Klienditeenindus           |   |    |    |      |      |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Kliendikaebuste arv         |tk |17  |28  |9     |12    |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Kliendikontaktid vee kvaliteedi   |  |   |   |     |     |
|teemal                |tk |72  |164  |30    |101    |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Kliendikontaktid veesurve teemal   |tk |137  |149  |86    |87    |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Kliendikontaktid ummistuste ja    |  |   |   |     |     |
|sademevee              |  |   |   |     |     |
|ärajuhtimise teemal         |tk |495  |473  |251    |207    |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Kirjalikele kontaktidele vastamine  |  |   |   |     |     |
|vähemalt               |  |   |   |     |     |
|2 tööpäeva jooksul          |%  |99,2 |100  |98,7   |100    |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Kliendile antud lubaduste rikkumise |  |   |   |     |     |
|juhtumid               |tk |1   |0   |0     |0     |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+
|Planeerimata veekatkestusest     |  |   |   |     |     |
|teavitamine             |  |   |   |     |     |
|vähemalt 1 h enne katkestust     |%  |98,9 |99,2 |98,3   |99    |
+-------------------------------------+----+------+------+----------+----------+

Laura Korjus
Kommunikatsioonijuht
AS Tallinna Vesi
(+372) 626 2271
laura.korjus@tvesi.ee