Teate vaade
Ettevõte Baltic Horizon Fund / Northern Horizon Capital AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 15 juuli 2021 23:45:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Baltic Horizon Fond avaldab osaku puhasväärtuse 2021. aasta juuni seisuga
Tekst
2021. aasta juuni auditeerimata konsolideeritud üüritulu oli 1,7 miljonit eurot,
mis vastab märkimisväärsele üüritulu neto suurenemisele võrreldes eelmise kuuga
0,5 miljoni euro võrra (1,2 miljonit eurot 2021. aasta mais). Renditulude kasvu
mõjutas tugevalt fondi kaubanduskeskuste tugev taastumine pärast COVID-19
piirangute kaotamist Baltikumis. Viimastel kuudel on kaubanduskeskuste käive ja
külastatavus kasvanud. Kontorisegmendi puhas renditulu jäi kuuga stabiilseks.
Fond kajastas 2021. aasta juuni auditeerimata konsolideeritud puhaskahjumit
12,3 miljonit eurot. Täituvus oli 30. juuni 2021 seisuga tugev 94,0%. Üldine
üüri kogumine oli positiivne ning 2021. majandusaasta jooksul on seni kogutud
89,5% üüriarvetest.

2021. aasta juuni lõpus moodustas Fondi konsolideeritud raha ja raha
ekvivalendid 15,5 miljonit eurot (31. detsember 2020: 13,3 miljonit eurot), mis
näitab head likviidsust ja finantsilist paindlikkust. Fond plaanib ülejäänud
aasta jooksul investeerida osa olemasolevast rahast arendusprojektidesse.
Vaatamata COVID-19 laine ajal üürnikele antud üürisoodustustele teenib Fond
jätkuvalt stabiilset positiivset rahavoogu.

Baltic Horizon Fondi (Fond) osaku puhasväärtus (NAV) 2021. aasta juuni lõpu
seisuga on 1,0439 eurot osaku kohta. Fondi osaku puhasväärtus võrreldes eelneva
kuu lõpu seisuga on langenud -8.93%. Fondi kogu puhasväärtus kahanes kuuga
124,9 miljoni euroni. NAVi mõjutas suuresti kinnisvarainvesteeringute väärtuse
langus, mis oli tingitud COVID-19 tõttu langetatud prognoosidest ning kus
kasutati konservatiivsemaid vaateid rahavoogudele, millest tulenevalt langes
portfelli väärtus. Negatiivse mõju puhasväärtusele kompenseeris
kinnisvarainvesteeringute tugev renditulude taastumine. EPRA NRV 2021. aasta
juuni lõpu seisuga kahanes 1,1176 euroni osaku kohta, mis tähendab -9.01%
langust viimase kuuga.

2021. aasta juunist viib portfelli hindamise läbi uus sõltumatu
kinnisvarahindaja Colliers (varem Newsec Baltics). 30. juuni 2021 seisuga
vähenes Baltic Horizon Fundi portfelli õiglane väärtus 328,4 miljoni euroni (31.
detsember 2020: 340,0 miljonit). 2021. aasta juunis põhjustas portfelli
ümberhindlus õiglase väärtuse kadu 14,3 miljonit eurot (-4,1% portfelli
väärtusest) peamiselt jaemüügiturgude üüridega seotud ebakindluse tõttu, mille
põhjustas COVID-19 pandeemia ja arendusprojektide ajutine devalveerimine.
Oodatakse, et arenduspotentsiaaliga kinnisvara hindamine paraneb pärast kõigi
kavandatud tööde lõppu ja üürituru taastumisel COVID-19 pandeemiast. Kiired
vaktsineerimised ja leevendatud  piirangud peaksid eelseisvatel kuudel olema
kinnisvara hindamiste jaoks tugevaks pöördepunktiks. Võrreldes varasemate
hindamistega oli portfelli langus tingitud peamiselt renditulu ja rahavoogude
prognooside korrigeerimisest. Muud eeldused jäid 2020. aasta lõpu hinnangutega
sarnaseks. Kinnisvara hindamiste kokkuvõte avaldatakse fondi veebilehel.
Lisateavet esitatakse poolaastaaruandes.

30. juuni 2021 seisuga oli Fondi konsolideeritud varade kogumaht 346,9 miljonit
eurot (31. detsember 2020: 355,6 miljonit eurot).

Lisainformatsiooni saamiseks palume ühendust võtta:

Tarmo Karotam
Baltic Horizon Fond, fondijuht
E-mail tarmo.karotam@nh-cap.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Aq7eFsHivmk2iGrO8RsZXimw66nqB06jZVlC
jh1OUp_zy_DWEMq7mKYKcXx4coRE61HVrecijf4FD4X4jPSEDPwUauFGiIwXv7oXE_3S1YY-
jsBiixtd9969i9nOgzLYo4BaDAhhl9j7K9rrS24z_tHmTHMAGatVpO6JL6STnGqf4xPXk93DE1-
wnYfLWO-
hdOQ9WPjN5t04GUG25Az8IoIOSKZhMFmcIhLhDqWGRXHv_Ndtr64dxw_PW8sMorp57tunoks8XoXo36U
wmqLgGAr6eC_jlhyXPS_J3RsOqWzFwQF0fjp2b8VlZTm_J3Mho7CRPEAKUS7LMH5SXHzOGkl8uNR95qi
RsPR4kpru7OpPCdiOLwbTI452BeISu4W_7y40NFfa62Ym0x5MJH0uhWa1vpzYhMpSlZ27CDoG0Y1yPfs
nLQV8kZuUpxgP06u0uT2btDFq4HtnTdhph-
AKLT0mcxGUxr7FUPEN97OAhSya7O9EgcIw6uK0dmpKznVJhVaGz6I1UKdwtl4UBM4HvISy03eqWABAPF
Qz2_IIo9lNeU9tCBNFaGD19EXatlq0lxNx4otXWMfw8c4dJDQ5gWp4oxZJn3owX82Odbfk0BCs9uh0nX
kyrrQZbEkndaXoAlH0PfVXvc9MGfIrawhHjNUCooNhLCGRoALgPIzbnITfLzXUCb3xc3oVu4vMq_pE5h
zHDu25oWPR2gxERozvAdxRPmPdd3ihVlPuy7YfTvqHkQRK6hi2l3xPothIL7Blf59XMjs-
JTxFzv_SwRqDR0nQdWVwGiBktQyAsEdRupK_7ThOctBJAbpfoWOugU9FTlw8lNBajwGcBjJndxkkU4Jg
OhRvinPv7bNLWb9tTnn1X4D01r3nDBc-RiBLdy6KGP3cmjTjSfy2vOYiqfhUFNh3ZCJnHr6Khun_1F-
kxJ7LQF4H7KFl6DWFjcnK1lNs-
34L4sIBoWt3QgMpW828xlZmdK9jJMgIpyd4ghuoKncFAhbhzMiFtFHKNH3UOUxzB7yBZ6992LOQmvbGa
A1UhVWid2UbypsunXAnd_eovGw3VjmIo7ZkvmRmX9IFyWfkp4-
RwyAh0tnqGs4uOLpRBwYCmeJTpRj5Imc7azMhc3_xpwtB5ftr_lfAE6W7xkxnp1hNZ6PHwhJq13wRKng
bXesIUfpFvhw3O_uxnLJ3Hjvp9bVvgKmWAMUBYsb-
kAfMB7Jo4vDUlDZZ9Pu8C4mWGw46i52KOgWjHryHP6-
8maxOyc6wQIraPTRbq0UUCnTAZ9lbPMSkVTmmk0XrrF4KtPOpPb2EfjMhOvP80-
W2fZ0Od8WAHgkmcNOJ0zuu7hlh2JBObUX137JlQK3Nhj8T-
cwOQMq7FWWbGK1m4Wu1ztYpiq4ZnAAYMVBILx65KEmUndWLLhUOQVeBb_gZF_61dgt1m9g7tXoSPP_d9
8xwLD_IWoB29K1aSGN5MNpf9wJyPIj_neHI_mBpME3hGnjiJ6nBJIcRqJVAjPEINkO4tygFUvjmH0lg5
lYSAHB72ppU-
glS85FmJiUgRHiSwjb0HzPreP6fQ4N_JZDFaXczth8qREkniV75AQAbkH1okpveKY_wNZSGRV7gYYMnR
fcSdNae9CgWslutmeW2plHfubcFeKkzMyAw-E1n1AXRAdRBhDh5ScOoTz-6n-
YqpnhAhbN9V_ogs8ARPx3my_j76m4wYZjrSya0dPReGbxpDXSSVCm9DdOYXHjx8xrqM6wLoy41vYqwfZ
TiUbg0_IgCFT_FZ8Y4Pcn_vMBEuvH2IRuMPtVzixdJMHcSr7Nw0xZPadqinj-
d0LRvGm9gDEHmshwhMYVJKe-Acv_HS4gupXPtWUg_Pd3SrjuHQ-
JGUsdfLPUE_51zmfVEJpLKcxD0hAAHxBpYgcYtjxRxKvYEIpZBzXllJUBTUZuxPGCDK7wdL4gOEnLFgq
B5x1UoDdI5P6R6GHMrJlMRWS1FA8_Ur0GTL2ETld94yRbecJKoYTEe2pWNp-l0XUy2TulUxkn8i-
RdlvsjnaIMndOG_)
www.baltichorizon.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=IUXMSR-
J2wsFWrjR5YiwxC_3RNMlkgZ5olrmJE-yWCWALoAynrcJ9e3D8ZMfvrjXEcM6oplCV-
9eLnRDxLBBFokb9jnx07EcTofRrVu2AGk72NIldpRp_ibOiy6oPhKoYu3w2yN9yNjq6Rrm18uVSZyTFt
l6bu3W9exQwolx0gB96tdEifZhdkP0gkFOPjCCTiCQjceixMt7-XDQWRVeidwt3sB72Svd5U4-
UjvVPTHjtB2vKVOCSBlGjCBSA54DdQWLnnwO7LlkCcWmr1xHddqkfXvbHRVbuxxU6ovWWAZD3SoMUNAG
KBTWi06fpRcYvJ74g-
sIcpw9a8A9eDW6WndEGYZNTghHFIfqJBBWiQJ8xw5oEu_ae6r4qKsTywQf30xkmIxrh6B9SLkaVnZzwG
I6XyXqQekC_LRC3j3A3OrmHWXBjjUgqKYiUekj2HZCJ11p_lTkRJ_D14mFk6sAfQiabmkga0d3Lz3f6R
h_adxTD0grvWUy-0j5dKrwTqIcIDzglwSO7bfwklEG4oAdVckSqrA-Nc-LF2Hw4-
ffYcWnXMEh8xraZuqMxGvDtc5pzebyJU34wiVTWX_sGPeOd96jx--pZIgwJZy3s5lykr4E7rJT6gWnIp
lX2Mrr0qeEsNtylIjLfsG5DfcI6lPCy564jk2H85zScQZBCocSPMVqbZP3idCFuUpJaKo0anPIt985kF
u8jop_uVJ81iqiNBr6oa7YagawLhyrrxf8k0IqAk77mmJyWcUyZuCFAIahtJCKwRy_uXp6sUjNaIK25w
He1rLbZYnFgpPgGRNavfXU71_6y0Yzxr81K_u70MSZh4AnwpPqR7J45tmClkR5BQkw3WdonWTJtvxtoq
9yxJiyPVws7fxr9lv3x0mLZOq3ewkQzA4qiC62td9Xv7NR68wDtVon0rGCDOsVtjc--AK9BXnl9amZeA
rmVzXC4yNrGFR_KPEsA9PUoZuMKhb-TAdCX-W7BrwWd3ZmR5mcoPbMUsagTf26aWAdEcka34jj6CPVg_
s_QhpG3qmIk8kv7q9ExLNpASFa5QoSqtlXR444tsIlN1_E8C5phgpMGuYRKePxdxwa4dbqoTRdidAJ3t
D-nkPNXDNFMxefSHbY-lvDM_5RAdY60XaCVL7yNIVNypWA6Ohc0H4E-kRHPDIMU1xGCwunqCBBQcQSev
SVoBxmUslr9ZbLTd1cqN4QJDVP7kjwWMq7Upv3vgtSFqCVf9uXJrwLPz3TBdsq0m2oQHeq3BuWCKiqTW
xGVi5G-CSsH844D1zmJKp230UfHR1gz9g4s9Pe6BEGChtc41G0RMfAJI8iN2EMOnSbR7BdSrj4fFlSBO
RuyDkp3RTi9BLVIERvDBV8ospZmvjEG_BwTPAYGJcGUMBCbpG6aDsylkb7DKxqExko3d0ru153WDDxEv
EQ5SMgIA19owJSohs-dTSEfy3Vmyy0GSa_A3r9yJ_GLZo6NggpSbbep1NG1Hk4aISl9g0l5m-XkgVfe5
RcNiiJ8RQ7pOjh8WyRlbxe-giQvtr0SpX0_GUCkMQM0Qfz-EOApTzTOx1EhIirM_wxaC52wZ9Wkx6gDK
4g28UzuTYw7cbsWuJ_8bHy7E26Up3RyVxOlcuYFjuMWG4vFRBN23XaMJDqiF4iptQPt9wFIRsrajun2i
aBfQ2qAlNxlL087_XLNitYE7IDSIvOjNdLNNSd8UsQIGZR4vX7OZv7jNa_PJkynOe4sWYJI9oLvF93hl
KoOdc1CTkrRssKv22u6T1i9fi9mCWH2vxywxAJK96-h07JMBKbV1wFA8U7uiF3dIsC6e7wfFqUrOzL1x
aWNLoLNyiLy4XxMkVlHzoG08Ldpgip3vl4A9Zai3Gk0Wk_9FiERhAgUKdoLDOJTNI2CdtIbyOYgeyC4C
aR03X-wDZK8WJEtAxh8zN_f2PrkxOQlGh8dcHyB0wO2PxoXnU04EbxWx15NIlpC8Le5qOq-fbvIajs4W
pAJPy80pyT_Bm-Wz8OHEki5PZg1oQ7-4fnVmTneIFtzsKRzbqYe)

Baltic Horizon Fond on registreeritud lepinguline avalik kinnine kinnisvarafond,
mida valitseb alternatiivfondivalitseja Northern Horizon Capital AS.

Avaldamine: GlobeNewswire, Nasdaq Tallinn, Nasdaq Stockholm,
www.baltichorizon.com