Teate vaade
Ettevõte Tallinna Kaubamaja Grupp AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Poolaastaaruanne
Avaldamise aeg 13 juuli 2021 16:30:00 +0300
Manused
Börs_Kaubamaja_2Q2021_eng.pdf
Börs_Kaubamaja_2Q2021_est.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri 2021. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused
Tekst
Segmendid (EURm)     Q2/21  Q2/20  Muutus  6m/21  6m/20  Muutus
----------------------------------------------------------------------------
 Supermarketid      141,2  128,2  10,2%  275,1  246,5  11,6%

 Kaubamaja         20,8  15,8  31,6%   38,8  37,4  3,6%

 Autokaubandus       41,8  24,8  68,6%   78,0  57,9  34,8%

 Turva           2,2   1,3  72,3%   3,7   2,5  48,2%

 Kinnisvara         1,2   0,9  24,7%   2,4   2,3  5,7%
----------------------------------------------------------------------------
 Müügitulud kokku     207,2  171,0  21,2%  398,0  346,5  14,8%
----------------------------------------------------------------------------


 Supermarketid       4,9   4,3  14,6%   6,3   7,6  -16,8%

 Kaubamaja         1,3  -0,3  -546,7%  -0,9  -2,1  -58,5%

 Autokaubandus       2,2   0,5  335,7%   3,4   0,8  338,1%

 Turva           0,0   0,0  54,8%   0,0   0,0  -70,8%

 Kinnisvara         2,4   2,0  24,1%   5,0   4,6  7,0%

 IFRS 16          -1,0  -0,6  54,8%   -1,7  -1,0  79,2%
----------------------------------------------------------------------------
 Maksueelne kasum kokku   9,9   5,8  70,3%   12,1   9,9  21,9%
----------------------------------------------------------------------------

Alates käesolevast 2021. aasta II kvartali ja I poolaasta vahearuandest on Grupp
otsustanud teha muudatuse oma segmendiaruandluse struktuuris. Tuuakse välja uus
turvasegment  ning senine jalatsikaubanduse segment liidetakse kaubamajade
segmendiga. Vastavad võrdlusandmed korrigeeritakse tagasiulatuvalt.

Grupi 2021. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata müügitulu oli
207,2 miljonit eurot, ületades sellega aasta varasemat müügitulu 21,2%. I
poolaasta müügitulu oli 398,0 miljonit eurot, kasvades võrreldes 2020. aasta I
poolaasta tulemusega, mil müügitulu oli 346,5 miljonit eurot, 14,8%. Grupi
2021. aasta teise kvartali konsolideeritud auditeerimata puhaskasum oli 9,9
miljonit eurot, mis oli 70,3% kõrgem eelmise aasta võrreldava perioodi kasumist.
Grupi 2021. aasta 6 kuu puhaskasum oli 7,7 miljonit eurot, mis ületas eelmise
võrreldava perioodi tulemust 89,9%. Maksueelne kasum oli I poolaastal 12,1
miljonit eurot, kasvades aasta varasemaga võrreldes 21,9%. Puhaskasumit mõjutas
dividendimakse, millelt 2021. aasta I kvartalis arvestati tulumaksu 4,3 miljonit
eurot, aasta varem arvestati tulumaksu summas 5,8 miljonit eurot.

Grupi II kvartali suurepärase müügikasvu taga oli ühelt poolt 2020. aasta
esimese poolaastal tervisekriisi tõttu madalama müügitulemuse ja 2020. aasta 1.
juunist lisandunud ABC Supermarketsi kaupluste võrra madalam võrdlusbaas,
teisalt parem valmisolek kriisipiirangute aegseks e-tellimuste täitmiseks. Grupi
müügitulu kasvu panustas oluliselt autosegment, mille kasv toetus autoturu
taastumisele ja oskuslikult juhitud laovarudele, mis tagasid sujuva automüügi
turgu negatiivselt mõjutanud autodefitsiidi tingimustes. Kaubamajade segmendi
müügitulu taastus peale piirangute lõppu hästi ning 2021. aastal soetatud
ärivaldkond aitas kasvatada turvasegmendi müügitulemust. II kvartalis paranes
Grupi  kõigi  segmentide  kasumlikkus  tänu  paranenud müügitulemusele ja
brutomarginaali mõningasele paranemisele. Grupi palgakulud kasvasid II kvartalis
18,9%, seejuures töötajate arv kasvas seoses supermarketite ja turvasegmendi
ärilaiendustega 10,7%.

Taaskord olid Eestis Vabariigi Valitsuse korraldusega koroonaviiruse leviku
tõkestamiseks 11. märtsist kuni 2. maini suletud enamus Kaubamajade segmendi
kauplustest. Suletud olid Kaubamaja moe- ja tööstuskaupade maailmad ning kõik
I.L.U. kosmeetikakauplused, ABC Kinga ning SHU jalatsikauplused. Nimetatud
kaupluste sulgemisperiood kujunes ligi nädal pikemaks võrreldes 2020. aasta
piirangutega. Grupp taotles töötasu ja tegevuskulude hüvitisi riigi poolt seatud
tingimustel  neljale  Grupi  Kaubamajade  segmendi  ettevõttele,  kelle
majandustegevus oli kriisi tõttu suures mahus häiritud. Riik kattis töötajate
töötasu ning ettevõtluse toetuspaketi raames tegevuskulusid kokku 1,6 miljoni
euro ulatuses, sh I kvartalis 0,4 miljoni euro ja II kvartalis 1,2 miljoni euro
ulatuses (aasta varem saadi riiklikke tegevustoetusi 1,3 miljoni euro ulatuses,
sh I kvartalis 0,3 miljonit eurot ja II kvartalis 1,0 miljonit eurot) ja aitas
sellega  Grupi Kaubamajade segmendis säilitada ligi 800 töökohta. Suletud
müügipindade üürikulude vähendamise osas saavutati kokkuleppeid üüritasude
alandamiseks sarnaselt eelneva aastaga. Vaatamata Kaubamajade segmendi müügitulu
3,6%lisele kasvule,  kulukärbetele  ning  riiklikele  toetusmeetmetele, jäi
Kaubamajade segment 2021. aasta esimesel poolaastal 1,3 miljoni euro ulatuses
kahjumisse.

Alates 1. juunist 2021 laiendas e-Selver e-poe teenuse teeninduspiirkonna üle-
eestiliseks. Laienemisega muutus Selver ainsaks Eesti e-toidupoeks, mis toob
kulleriga kauba koju igas Mandri-Eesti maakonnas kogu selle ulatuses. Selver on
viimasel kuuel aastal e-kaubanduse arengusse väga aktiivselt panustanud, et olla
internetikaubanduse suunanäitaja. Uuendusena on e-Selveri kliendil iga 20
sekundi järel uuenevalt kaardilt võimalus oma tellimuse teekonda jälgida.

Kaubamajade  segmendis alustati Tallinna müügimaja Ilu- ja Toidumaailmade
renoveerimisega.  Uuenenud Toidumaailm on kavas avada augusti lõpus ning
Ilumaailm täies mahus septembri alguses.

Varasemalt  on  2021. aasta esimesel poolaastal lõpule jõudnud Grupi üks
olulisemaid viimaste aastate suurarendusi, milleks oli Kulinaaria keskusköögi
uue tootmishoone valmimine koos varasema tehasehoone renoveerimisega ning
tootmishoonete omavahelise ühendamisega. Töömahukaimaks uuenduseks oli Comarketi
kaubamärgi all tegutsenud kaupluste üleviimine Selver ABC kaubamärgi alla ning
Comarketi,  Delice kaupluste ning Solaris Toidupoe integreerimine Selveri
tarneahela  ning  IT  süsteemidega.  I  kvartalis tehti algust e-poodide
tarkvaraplatvormi uuendamisega. Selver plaanib käesoleval aastal renoveerida või
laiendada viit kauplust.

Selverid

Supermarketite ärisegmendi 2021. aasta I poolaasta konsolideeritud müügitulu oli
275,1 miljonit eurot, kasvades aasta varasema perioodiga 11,6%. II kvartali
konsolideeritud müügitulu oli 141,2 miljonit eurot, kasvades aasta varasema
perioodiga võrrelduna 10,2%. Kauplustest tehti 2021. aasta I poolaastal 20,3
miljonit ostu, mis oli baasaastast 11,4% enam. 2021. aasta II kvartalis olid
maksueelne kasum ja puhaskasum 4,9 miljonit eurot, kasvades aasta varasema
perioodiga võrreldes 0,6 miljonit eurot. I poolaasta supermarketite segmendi
konsolideeritud maksueelne kasum oli 6,3 miljonit eurot, kahanedes võrrelduna
eelmise aastaga 1,3 miljonit. Puhaskasum I poolaastal oli 4,8 miljonit eurot,
kahanedes võrrelduna eelmise aastaga 0,7 miljonit eurot. Alates 1. juunist 2020
sisaldavad supermarketi segmendi tulemused tänaseks Selveriga ühendatud ABC
Supermarketsi tulemusi.

Nagu Eesti majandust tervikuna, mõjutavad ka supermarketite segmenti 2020. aasta
märtsis  alanud COVID-19 viirusega seonduvalt klientide ostukäitumise ning
tarbimisharjumuste  muutused,  mis on toonud kaasa väljakutseid kaupadega
opereerimisel ning jätkuvalt suurendanud kulutusi klientide ning töötajate
isikukaitsevahenditele. Selveri tulemust mõjutab eelmisel aastal II kvartalis
omandatud ABC Supermarkets, millega Selveri kaupluste arv suurenes 19 kaupluse
võrra. 2021. aasta veebruaris ühe omandatud kaupluse müügitegevus lõpetati ja
poolaasta lõpuga jätkub müügitegevus 18nes lisandunud kaupluses. Lisaks mõjutab
tulemuste võrreldavust 2020. aasta juulis avatud uus Selver ja baasperioodil ühe
Selveri kaupluse renoveerimine, kahe kaupluse müügipinna laiendamine ning
liigaasta mõju. Võrrelduna aasta varasema perioodiga, milles juba sisaldub
oluline e-kaubanduse mahu kasv, on e-Selveri tellimuste arv veelgi kasvanud,
kahekordistudes I poolaastal. Aasta algusest on mitme-etapiliselt laiendatud e-
Selveri teeninduspiirkonda, mis juunikuust alates katab kogu Eestit. e-Selver on
suurima  teeninduspiirkonnaga  ja  tunnustatud  kui  2021. aasta  kõige
kasutajasõbralikum e-pood toidukaupade kategoorias.

Käesoleval aastal viidi lõpule Comarketi märgi all tegutsevate kaupluste
üleviimine Selver ABC märgi alla ning tehti IT-tarkvara uuendusi Delice
kaupluses ja Solaris Toidupoes. Delice ja Solarise kauplustes avati klientidele
Delice Express teenus - kui varasemalt oli nendes kauplustes iseteeninduskassad,
siis nüüd on lisatud klientidele võimalus sooritada oste mugavalt puldiga.
Kaupluste uue kaubamärgi alla üle toomise ja IT-tarkvara uuenduse protsessiga
kaasnesid mõnepäevased kaupluste sulgemised seadmete vahetuseks ning ühekordsed
kulud ja investeeringud. II kvartalis on jätkunud tegevused Selver ABC märgi all
töötavate  kaupluste  sortimendiga  ning  kogu  Selveri  ketti  hõlmavate
tööprotsesside  efektiivistamisega. I poolaastal on tehtud investeeringuid
populaarsesse  SelveEkspressi teenusesse. Lisatud on täiendavaid terminale
kauplustesse, kus klientide huvi teenuse vastu on oluliselt kasvanud, ning
alustatud SelveEkspressi teenuse avamist Selver ABC kauplustes.

Kasumi kujunemisele on mõju avaldanud kiirem tööjõukulude kasv, mis on ajutiselt
põhjustatud ABC Supermarketsi kaupluste protsesside integreerimisest Selveri
lahendusse, suuremast tööjõuvajadusest e-kaubanduse segmendis, kus teenuse
pakkumine  on võrreldes füüsilise poega ressursimahukam, ning suurematest
kulutustest töötajate kasvanud haiguspäevade katteks. Samuti avaldavad kasumile
mõju ABC Supermarketsi ostu ning Selveri märgi alla toomisega kasvanud põhivara
amortisatsioonikulud. Selver plaanib käesoleval aastal renoveerida veel kahte
Selveri kauplust, re-brändida väiksema formaadi Selveri kauplused Selver ABC
kaubamärgi alla ning arendada e-poe teenust, rahuldamaks püsivalt kõrget
nõudlust teenuse järele.

Kaubamajad

Kaubamajade ärisegmendi 2021. aasta 6 kuu müügitulu oli 38,8 miljonit eurot, mis
oli eelmise aasta võrreldavast perioodist parem 3,6%. II kvartali müügitulu oli
20,8 miljonit eurot, mis oli eelmisest aastast parem 31,6%. Kaubamajade 2021.
aasta 6 kuu maksueelne kahjum oli 0,9 miljonit eurot, mis oli aastatagusest
tulemusest parem 1,3 miljoni euro võrra. II kvartalis oli maksueelne kasum 1,3
miljonit eurot, mis oli eelmise aasta võrreldavast perioodist parem 1,6 miljoni
võrra.

Kaubamajade 6 kuu müügitulemust mõjutasid Eesti Vabariigi Valitsuse poolt
kehtestatud  ranged  piirangud  11. märtsil, mille tagajärjel suleti kõik
tööstuskaupade kauplused. Sarnaselt aasta varasemale sulges Kaubamaja 11.
märtsil (2020. aastal toimus sulgemine 27. märtsil) kõik tööstuskaupade maailmad
nii Tallinnas kui ka Tartus ja avatuks jäid ainult Toidumaailmad. Kaubamaja üks
suuremaid kampaaniaid Osturalli toimus ka sel aastal ainult e-poes ning eelmisel
aastal mitmekordselt kasvanud käibed kasvasid ka sel aastal topelt. Kaubamaja e-
pood on kogu kriisiperioodi jõudsalt kasvanud ning 6 kuu käive on eelmise aasta
võrreldavast perioodist parem 67%. Sel aastal avati kauplused II kvartalis nädal
varem 3. mail (eelmisel aastal toimus avamine 11. mail) ja klientide ootus
suvekaupade järele on võrreldes eelmise aastaga olnud tunduvalt kõrgem. Kuigi
juunikuus algas Tallinna Ilumaailma renoveerimine ja Tallinna Toidumaailm suleti
täielikult remondiks 25. juunil, ületasid juunikuu käibed isegi 2019. aasta
taset.

I.L.U. kosmeetikakauplusi opereeriva OÜ TKM Beauty Eesti 2021. aasta teise
kvartali müügitulu oli 1,0 miljonit eurot, kasvades 2020. aasta sama perioodiga
võrreldes 10,9%. 2021. aasta teises kvartalis oli kasum 0,03 miljonit eurot, mis
oli 2020. aasta võrreldava perioodiga väiksem 0,01 miljonit eurot. 2021. aasta
esimese poolaasta müügitulu oli 2,0 miljonit eurot, mis vähenes 2020. aasta sama
perioodiga võrreldes 0,5%. 2021. aasta esimese poolaasta kahjum oli 0,03
miljonit eurot, mis oli 2020. aasta võrreldava perioodi kahjumist suurem 0,02
miljonit eurot.

Alates  01.04.2021 Kaubamajade segmendis raporteeritava TKM King AS poolt
opereeritavate jalatsikaupluste müügitulu oli 2021. aasta esimesel poolaastal
2,6 miljoni eurot. Võrreldes eelmise aastaga kahanes esimese poolaasta müügitulu
11,0%. 2021. aasta  esimese  poolaasta kahjum oli 0,6 miljonit eurot, mis
võrreldes 2020. aasta sama perioodiga vähenes 0,5 miljoni euro võrra. 2021.
aasta teises kvartalis oli jalatsikaupluste müügitulu 1,6 miljonit eurot, mis
võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas 22,9%. Teise kvartali kasum on
0,04 miljonit eurot, mis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on 0,2 miljoni
euro võrra parem tulemus.

Autokaubandus

Autokaubanduse segmendi 2021. aasta esimese poolaasta müügitulu oli 78,0
miljonit eurot. Müügitulu ületas 34,8% eelmise aasta sama perioodi müügitulusid.
Teise kvartali 41,8 miljoni euro suurune müügitulu oli 2020. aasta teise
kvartali müügitulust kõrgem 68,6%. Esimesel poolaastal müüdi kokku 3 306 uut
sõidukit, sellest teises kvartalis 1 734 sõidukit. Segmendi 2021. aasta esimese
poolaasta puhaskasum oli 3,1 miljonit eurot, ületades 2,9 miljoni euro võrra
aasta varasemat sama perioodi kasumit. Segmendi 2021. aasta esimese poolaasta
maksueelne kasum oli 3,4 miljonit eurot, ületades 2020. aasta esimese poolaasta
kasumit 2,6 miljoni euroga. 2021. aasta teise kvartali maksueelne kasum oli 2,2
miljonit eurot, mis on aasta varasema sama perioodi kasumist 1,7 miljoni euro
võrra suurem.

Autokaubanduse segmendi teise kvartali heade majandustulemuste põhjuseks on
autoturu taastumine tänu klientide suurenenud otsustuskindlusele autovahetuse
teostamisel ning Grupi autosegmendi oskuslikult planeeritud uute autode laovaru,
mis on võimaldanud maailmas valitsevas defitsiidiolukorras tarnida autosid
klientidele õigeaegselt ning hoidnud ära tarneraskustest tingitud kaotust
müükides. Lisaks on Grupi autosegmendi ettevõtted olnud edukad riigihangetel ja
koostöös autorendi ettevõtetega. Üha suurenev Grupi autosegmendi poolt esindatud
markide autopark tagab kasvava järelteeninduse käibe. 2020. aastal Tallinnas
avatud Eesti moodsaim Peugeot esindus pälvis tänavu iga-aastasel Baltikumi
Peugeot esindajate konverentsil parima müügiesinduse ja parima järelteeninduse
tiitlid.

Turvasegment

Turvasegmendi 2021. aasta I poolaasta grupiväline müügitulu oli 3,7 miljonit
eurot. I poolaasta müügitulu kasvas möödunud aastaga võrreldes 48,2%. Teises
kvartalis oli segmendi müügitulu 2,2 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama
perioodiga võrreldes 72,3%. Turvasegmendi 2021. aasta I poolaasta maksueelseks
kahjumiks kujunes 0,01 miljonit eurot. Kahjum vähenes võrreldes 2020. aasta I
poolaastaga rohkem kui poole võrra. Segmendi II kvartali maksueelseks kasumiks
kujunes 0,05 miljonit eurot, mis on 54,8% enam kui möödunud aasta samal
perioodil.

Märtsis viidi edukalt lõpuni P. Dussmann Eesti OÜ turvateenuste äritegevuse
ostujärgne liitmine Viking Securityga, mille positiivne mõju müügitulule on 0,1
miljonit  eurot  kuus.  Samal  ajal  jätkasid  edukalt  kasvamist  kõik
tegevusvaldkonnad. Alates juunist on selgelt muutunud tööjõuturu olukord, mis
läbi tekkinud tööjõupuuduse mõjutab negatiivselt mehitatud valve valdkonna kasvu
ja tõstab tööjõukulusid. Eesti Turvaettevõtete Liidu aasta parimate valimisel
tunnustati Viking Securityt sel aastal kolmes kategoorias neljast: parim
turvatöötaja, aasta turvategu ja tunnustaud turvalahendus.

Kinnisvarad

Kinnisvarade segmendi 2021. aasta I poolaasta grupiväline müügitulu oli 2,4
miljonit eurot. Müügitulu kasvas möödunud aastaga sama perioodiga võrreldes
5,7%. Segmendi  II kvartali grupiväline müügitulu oli 1,2 miljonit eurot.
Müügitulu kasvas võrdlusperioodil 24,7%. Kinnisvarade segmendi 2021. aasta I
poolaasta  maksueelseks kasumiks kujunes 5,0 miljonit eurot. Kasum kasvas
võrdlusperioodiga 7,0%. Segmendi II kvartali maksueelseks kasumiks kujunes 2,4
miljonit eurot. Maksueelne kasum kasvas võrdlusperioodil 24,1%.

Segmendi II kvartali müügitulu ja kasumi märkimisväärse kasvu taga on parem
COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangute tingimustes parem
toimetulek võrreldes aasta varasema perioodiga. II kvartalis kasvas keskuste
külastatavus võrreldes eelmise aastaga kuni kolmandiku võrra. 2020. aasta
kevadel jäid keskustes avatuks vaid apteegid, toidu-, optika-, lemmiklooma- ja
telekommunikatsiooni kauplused. Seekordsel sulgemisperioodil võisid tegevust
jätkata  teenindusettevõtted  tagades  25-protsendilise  ruumitäitumusnõude.
Toitlustusasutused  olid  avatud kaasamüügiks. Suuremat mõju on piirangud
avaldanud Tartu Kaubamaja keskusele. Viimsi Keskuse külastatavus on viimastel
kuudel jõudnud 2019. aasta taseme lähedale.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes

-------------------------------------------------------------------------------
                              30.06.2021 31.12.2020
-------------------------------------------------------------------------------
 VARAD

 Käibevara

 Raha ja pangakontod                      9 952   32 757

 Nõuded ja ettemaksed                     18 009   15 894

 Varud                            75 238   77 334
-------------------------------------------------------------------------------
 Käibevara kokku                       103 199  125 985
-------------------------------------------------------------------------------
 Põhivara

 Pikaajalised nõuded ja ettemaksed                323    335

 Sidusettevõtjad                        1 809   1 712

 Kinnisvarainvesteeringud                   60 430   60 347

 Materiaalne põhivara                    406 086  388 757

 Immateriaalne põhivara                    20 226   20 148
-------------------------------------------------------------------------------
 Põhivara kokku                       488 874  471 299
-------------------------------------------------------------------------------
 VARAD KOKKU                         592 073  597 284
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
-------------------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustused

 Võlakohustused                        38 165   49 402

 Võlad ja ettemaksed                     94 128  102 841
-------------------------------------------------------------------------------
 Lühiajalised kohustused kokku                132 293  152 243
-------------------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustused

 Võlakohustused                       248 798  217 349

 Edasilükkunud tulumaksukohustus                4 408   4 408

 Pikaajalised eraldised ja ettemakstud tulevaste
 perioodide tulud                        277    277
-------------------------------------------------------------------------------
 Pikaajalised kohustused kokku                253 483  222 034
-------------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED KOKKU                      385 776  374 277
-------------------------------------------------------------------------------
 Omakapital

 Aktsiakapital                        16 292   16 292

 Kohustuslik reservkapital                   2 603   2 603

 Ümberhindluse reserv                    101 444  102 630

 Konverteerimiserinevused                    -149    -149

 Jaotamata kasum                       86 107  101 631
-------------------------------------------------------------------------------
 OMAKAPITAL KOKKU                      206 297  223 007
-------------------------------------------------------------------------------
 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU               592 073  597 284
-------------------------------------------------------------------------------

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

Tuhandetes eurodes

-------------------------------------------------------------------------------
               II kvartal   II kvartal
                2021      2020   6 kuud 2021 6 kuud 2020
-------------------------------------------------------------------------------


 Müügitulu            207 187    171 008   397 953   346 504

 Muud äritulud           1 151      417    1 356     660 Müüdud kaupade kulu      -154 986    -129 062  -300 302  -263 092

 Teenuste kulud         -11 337     -9 612   -22 863   -20 146

 Tööjõukulud           -21 300    -17 913   -42 137   -36 146

 Põhivara kulum ja
 väärtuse langus         -9 615     -7 871   -19 472   -15 862

 Muud ärikulud            -59      -146    -309    -377
-------------------------------------------------------------------------------
 Ärikasum             11 041     6 821   14 226   11 541
-------------------------------------------------------------------------------
 Finantstulud             1       0      2      0

 Finantskulud           -1 189     -1 066   -2 265   -1 763

 Kasum sidusettevõtja
 aktsiatelt
 kapitaliosaluse meetodil       49       59     97     114
-------------------------------------------------------------------------------
 Kasum enne
 tulumaksustamist         9 902     5 814   12 060    9 892

 Tulumaks               0       -1   -4 333   -5 822
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi
 puhaskasum            9 902     5 813    7 727    4 070
-------------------------------------------------------------------------------
 Muu koondkasum
-------------------------------------------------------------------------------
 Kirjed, mida ei
 klassifitseerita
 edaspidi ümber
 kasumiaruandesse
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi muu
 koondkasum /(-kahjum)
 kokku                 0       0      0      0
-------------------------------------------------------------------------------
 ARUANDEPERIOODI
 KOONDKASUM            9 902     5 813    7 727    4 070
-------------------------------------------------------------------------------
 Tava- ja lahustatud
 puhaskasum aktsia kohta
 (eurodes)             0,24      0,14    0,19    0,10

Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel 731 5000