Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 09 juuni 2021 08:00:00 +0300
Manused
EREF_III_reports_monthly_05_2021.pdf
EREF_III_reports_monthly_05_2021.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.05.2021
Tekst
EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.05.2021 oli
16,98 eurot. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma
edasilükkunud  tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust
arvestamata) oli 31.05.2021 seisuga 18,12 eurot. Nii NAV kui EPRA NAV suurenesid
mais 0,9% võrra.

Mais teenis EfTEN Real Estate Fund III AS konsolideeritud müügitulu kokku 1 040
tuhat eurot, mis on 89 tuhat eurot rohkem kui aprillis ning ühtlasi fondi ajaloo
parim tulemus - Covid 19 allahindluste järk-järguline lõppemine aitab ka
eelmisel aastal soetatud uute kinnisvarainvesteeringute mõju paremini esile
tuua. Fondi kinnisvaraportfellis on tavapärasest 5% madalam veel vaid Saules
Miestase kaubanduskeskuse üüritulu, kus Covid-19 kriisiga seotud allahindlused
osadele  klientidele  (restoranid  ning  mõned  jalatsikauplused) jätkuvad
tõenäoliselt veel suve lõpuni.

Fondi konsolideeritud EBITDA oli mais 854 tuhat eurot, mis on 52 tuhat eurot
kõrgem, võrreldes aprilliga ning sarnaselt müügitulule samuti fondi ajaloo
tugevaim tulemus.

Selle aasta viie kuu jooksul on fond teeninud 4,9 miljoni euro (2020 5 kuud:
4,0 miljoni euro) suuruse müügitulu juures 4,1 MEUR (2020: 3,2 MEUR) EBITDA-d.
EBITDA on võrreldes eelmise aastaga kasvanud kokku 864 tuhat eurot, millest 663
tuhat eurot on toonud uute kinnisvarainvesteeringute lisandumine.

Fondi konsolideeritud üle tähtaja võlgnevus oli 31. mai seisuga 191 tuhat eurot,
vähenedes mais 174 tuhande euro võrra. Üle tähtaja võlgnevus on täies ulatuses
seotud Saules Miestase ajatatud võlgnevusega, mis jätkuvad osaliselt augusti
lõpuni.

Fondi konsolideeritud raha jääk kasvas mais 420 tuhande euro võrra ning oli
seisuga 31.05.2021 6,4 MEUR.

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 31.05.2021
seisuga 71,712 miljonit eurot (31.12.2020: 71,483 miljonit eurot). Fondi juuni
alguses  lõppenud  aktsiaemissioonist laekuvad vahendid kajastatakse fondi
konsolideeritud bilansis juunis.

Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 6559 515
E-mail: marilin.hein@eften.ee (mailto:marilin.hein@eften.ee)