Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Dividendide jaotus ja maksmine
Avaldamise aeg 07 juuni 2021 13:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri ASi Tallinna Vesi dividendimakse ex-päev
Tekst
AS Tallinna Vesi (väärtpaberi lühinimi TVEAT, ISIN kood EE3100026436) fikseerib
aktsionäride nimekirja dividendi maksmiseks 18.06.2021 arveldussüsteemi tööpäeva
lõpu seisuga.

Ülaltoodust lähtudes on väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev)
17.06.2021. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud
saama dividende 2020. majandusaasta eest.

AS Tallinna Vesi maksab dividendi 0,65 eurot A-aktsia kohta. Dividendid
makstakse aktsionäridele välja 29.06.2021.

Kristi Ojakäär
AS Tallinna Vesi
Finantsdirektor
(+372) 62 62 262
kristi.ojakaar@tvesi.ee