Teate vaade
Ettevõte Arco Vara AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Dividendide jaotus ja maksmine
Avaldamise aeg 04 juuni 2021 12:41:14 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Arco Vara AS-i dividendimakse ex-päev
Tekst
Arco Vara AS informeerib, et vastavalt kinnitatud dividendipoliitikale
fikseeritakse dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri 8. juunil 2021
Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ja seega väärtpaberitega
seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 7. juunil 2021. Alates sellest
kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2020.
majandusaasta eest 15. juunil 2021.

Arco Vara AS maksab dividende aktsionäridele netosummas 3 eurosenti ühe aktsia
kohta 15. juunil 2021. Järgmised kinnitatud dividendimaksed on 1 eurosenti
aktsia kohta 15. septembril 2021, 1 eurosenti aktsia kohta 15. detsembril 2021
ja 1 eurosenti aktsia kohta 15. märtsil 2022.


Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
+372 6144 630
tiina.malm@arcovara.com