Teate vaade
Ettevõte EfTEN Real Estate Fund III AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 03 juuni 2021 10:57:15 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri EfTEN Real Estate Fund III AS-i uute aktsiate jaotuse kinnitamine
Tekst
EfTEN Real Estate Fund III AS (registrikood 12864036, aadress A. Lauteri tn
5, 10114 Tallinn) üldkoosolek otsustas 15.04.2021 suurendada aktsiakapitali
850 000 uue lihtaktsia väljalaskmise teel. Aktsiate märkimisperiood algas 14.
mail 2021 ja lõppes 31. mail 2021. Kokku osales 4 564 märkijat, sh 2 332 fondi
senist aktsionäri.

Täna otsustas EfTEN Real Estate Fund III AS-i nõukogu märgitud aktsiate
jaotamise investoritele. Kõigepealt jaotati 726 864 uut aktsiat fondi senistele
aktsionäridele, vastavalt prospektis toodud märkimise eesõigusele. Ülejäänud
123 136 aktsia osas määrati märkimiskorralduse laeks 698 aktsiat ning kõigile
investoritele  jaotati  aktsiaid vastavalt nende märkimise proportsioonile
eelisjaotust ületavast korrigeeritud märkimiste mahust. Aktsiate täpse arvu
määramiseks kasutati täisarvuni ümardamist. Pakkumist ületavas osas liigmärgitud
2 217 897 aktsiat tühistati.

Viljar Arakas
Juhatuse liige
Tel 655 9515
E-post: viljar.arakas@eften.ee