Teate vaade
Ettevõte AS MERKO EHITUS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 03 juuni 2021 10:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Osaluse omandamine äriühingus (Connecto Eesti AS)
Tekst
2. juunil 2021 sõlmis ASi Merko Ehitus kontserni kuuluv AS Merko Ehitus Eesti
lepingu Aardekapp OÜga 35% osaluse (192 500 aktsia) omandamiseks elektri-,
gaasi- ja telekommunikatsioonivõrke projekteerivas, ehitavas ja hooldavas
ettevõttes Connecto Eesti AS.

Tehingu jõustumiseks on vajalik Konkurentsiameti luba.

Osaluse omandamise eesmärk on siseneda madal- ja keskpinge elektrivõrkude,
gaasivõrkude ja telekommunikatsioonitaristu ärisse ning tagada seni peamiselt
kõrgepingesüsteemide rajamisele keskendunud elektriehituse ärivaldkonnale
suuremad arenguvõimalused.

Osaluse omandamisel ühineb AS Merko Ehitus Eesti 100% tütarettevõtja AS Merko
Infra elektriehituse ärivaldkond Connecto Eesti ASiga. Teenuseid pakutakse
edaspidi ühiselt Connecto kaubamärgi alt.

Tehing ei ole käsitletav olulise osaluse omandamisena NASDAQ OMX Tallinn AS-i
poolt korraldatava väärtpaberibörsi reglemendi osa "Nõuded Emitentidele"
tähenduses ning samuti mitte tehinguna seotud isikuga. ASi Merko Ehitus, ASi
Merko Ehitus Eesti ja ASi Merko Infra juhatuse ja nõukogu liikmetel puuduvad
majanduslikud huvid seoses tehinguga.


AS  Merko Ehitus Eesti (merko.ee (https://www.merko.ee/)) on Eesti juhtiv
ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri- ja elamuehituse töid ning
arendab elukondlikku kinnisvara. Parima kvaliteedi tagamiseks haldab Merko
korteriarenduse kõiki etappe: kavandamine, projekteerimine, ehitamine, müük ja
garantiiaegne teenindus.

Lisainfo: AS Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov, tel +372 680 5105.


Priit Roosimägi
Finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
Telefon: +372 650 1250
E-post: priit.roosimagi@merko.ee (mailto:priit.roosimagi@merko.ee)

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (https://group.merko.ee/)) kontserni kuuluvad
Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning
Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuste osutamise kõrval on
kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2020. aasta lõpu
seisuga andis kontsern tööd 666 inimesele ning ettevõtte 2020. aasta müügitulu
oli 316 miljonit eurot.