Teate vaade
Ettevõte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 06 apr 2021 09:30:00 +0300
Manused
2021 03 ENG Q1.pdf
2021 03 EST Q1.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i Tallink Grupp 2021 märtsi ja 2021 majandusaasta I kvartali statistika
Tekst
AS Tallink Grupp vedas 2021. aasta märtsis 71 979 reisijat, mida on 74,2% võrra
vähem võrreldes eelmise aasta märtsiga. Veetud kaubaveo ühikute maht vähenes
10,2% võrra 31 466 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes 53,1%
võrra 19 720 ühikuni.

AS Tallink Grupp vedas 2021. majandusaasta esimeses kvartalis (jaanuar - märts)
267 224 reisijat, mida on 82,9% võrra vähem võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga. Veetud kaubaveo ühikute maht vähenes esimeses kvartalis 14,5% võrra
85 156 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes 60,2% võrra 75 815
ühikuni.

2021. a. märtsis ja majandusaasta esimeses kvartalis veeti AS-i Tallink Grupp
laevadega reisijaid, kaubaveo ühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:

          Märts  Märts     I kvartal I kvartal
          2021  2020 muutus   2021   2020 muutus
-------------------------------------------------------------------
 Reisijad    71 979 279 507 -74,2%  267 224 1 566 730 -82,9%

 Soome-Rootsi  13 286 71 030 -81,3%  56 077  469 607 -88,1%

 Eesti-Soome   55 419 170 380 -67,5%  201 446  847 818 -76,2%

 Eesti-Rootsi   3 274 19 707 -83,4%   9 701  140 544 -93,1%

 Läti-Rootsi     0 18 390 -100,0%     0  108 761 -100,0% Kaubaveo ühikud 31 466 35 037 -10,2%  85 156  99 617 -14,5%

 Soome-Rootsi   6 217  6 565  -5,3%  16 950  20 574 -17,6%

 Eesti-Soome   21 526 24 137 -10,8%  57 595  64 739 -11,0%

 Eesti-Rootsi   3 723  3 626  2,7%  10 611  11 078  -4,2%

 Läti-Rootsi     0   709 -100,0%     0   3 226 -100,0% Sõiduautod   19 720 42 045 -53,1%  75 815  190 292 -60,2%

 Soome-Rootsi   1 714  4 126 -58,5%   7 739  20 000 -61,3%

 Eesti-Soome   17 918 34 246 -47,7%  67 743  151 492 -55,3%

 Eesti-Rootsi    88  1 504 -94,1%    333   8 844 -96,2%

 Läti-Rootsi     0  2 169 -100,0%     0   9 956 -100,0%


Veomahtude arengutele 2021. aasta märtsis ja majandusaasta esimeses kvartalis
avaldasid mõju peamiselt COVID-19 tulenevad reisipiirangud.

EESTI - SOOME
Esimeses kvartalis ei opereerinud reisilaev Silja Europa. Eesti-Soome statistika
sisaldab shuttle-laevade ja kaubalaeva opereerimist Tallinn-Helsingi liinil.

EESTI - ROOTSI
Esimeses kvartalis oli Tallinn-Stockholm vahelise laevaliini opereerimine
peatatud. Eesti-Rootsi statistika sisaldab opereerimist Paldiski-Kapellskär
liinil.

SOOME - ROOTSI
Reisilaev Galaxy ei opereerinud esimeses kvartalis liinil 4 päeva korraliste
hooldustööde tõttu. Esimeses kvartalis oli Helsingi-Stockholmi vahelise
laevaliini opereerimine peatatud. Soome-Rootsi statistika sisaldab opereerimist
Turu-Stockholm liinil.

LÄTI - ROOTSI
Esimeses kvartalis oli Riia-Stockholmi vahelise laevaliini opereerimine
peatatud.


Joonas Joost
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee (mailto:joonas.joost@tallink.ee)