Teate vaade
Ettevõte Arco Vara AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 05 apr 2021 15:33:39 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Teade Aktsiaselts ARCO VARA aktsiate omandamiseks tehtud ülevõtmispakkumise tulemuste kohta
Tekst
2. märtsil  2021 alustas  OÜ  ALARMO  KAPITAL  (?Ülevõtja")  kohustusliku
ülevõtmispakkumisega  (?Pakkumine")  Arco  Vara AS (?Arco Vara") aktsiate
omandamiseks. Pakkumise tähtaeg saabus 31. märtsil 2021 kell 16.00. Pakkumise
raames Ülevõtja poolt pakutud ostuhind oli 1,30 eurot iga Arco Vara aktsia
kohta.

5. aprillil 2021. a avalikustas Ülevõtja Nasdaq Tallinna börsil avalikustatud
börsiteatega Pakkumise tulemused. Vastavalt nimetatud börsiteatele otsustasid
Pakkumise aktseptinud Arco Vara aktsionärid müüa Ülevõtjale Pakkumise raames
kokku 1 284 354 Arco Vara aktsiat, mis moodustab ligikaudu 14,2732% kõigist Arco
Vara aktsiatest.

Koos Pakkumise tulemusel omandatavate Arco Vara aktsiatega saab pärast nimetatud
aktsiate Ülevõtjale ülekandmist Ülevõtjale kuuluma kokku 5 948 596 Arco Vara
aktsiat, mis moodustab ligikaudu 66,1075% kõigist Arco Vara aktsiatest. Lisaks
on  Ülevõtjal märgitud, kuid emiteerimata 390 000 Arco Vara aktsiat. Kui
aktsiakapitali suurendamine registreeritakse pärast Pakkumise väärtuspäeva, saab
Ülevõtja osaluse suuruseks ligikaudu 67,5154% aktsiakapitalist.

Ostuhinna tasumine ja Arco Vara aktsiate ülekandmine toimub 7. aprillil 2021
vastavalt Pakkumise prospektis ja teates toodud protseduurile.

Arco Vara juhataja Miko Niinemäe kommentaar: ?Igapäevane tegevus ja varasemalt
seatud eesmärgid jäävad muutumatuks ning Nasdaq Baltic börsilt lahkumise plaani
ettevõttel ei ole. Saime kinnitust, et sarnaselt juhatajaga näeb ka kogu Arco
Vara nõukogu ettevõttel tõusvas joones tulevikku. Olenemata aktsiakapitali
jagunemisest  sean eesmärgiks turukapitalisatsiooni tõstmise vähemalt 10%
aastas."


Tiina Malm
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
tiina.malm@arcovara.com (mailto:tiina.malm@arcovara.com)