Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 05 apr 2021 09:00:00 +0300
Manused
Tallinna Sadam_aastaaruanne_2020 EST.pdf
Tallinna_Sadam_2020-12-31_EST.zip
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Tallinna Sadama 2020. a auditeeritud majandusaasta aruanne ja dividendiettepanek
Tekst
ASi Tallinna Sadam (edaspidi ?Tallinna Sadam") nõukogu kiitis heaks juhatuse
poolt  esitatud  2020. a  auditeeritud  majandusaasta  aruande.  2020. a
finantstulemused  ei  ole  muutunud  võrreldes 26.02.2021 avaldatud 12-kuu
auditeerimata majandustulemustega.

Eelmisel aastal moodustas Tallinna Sadama grupi müügitulu 107,4 mln eurot
(-17,8%) ja korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot (-21,4%). Pandeemia mõjude
tõttu kujunes 2020. aasta kasumiks 28,5 mln eurot (-35,8%). Korrigeeritud EBITDA
marginaal vähenes 2,5 protsendipunkti võrra, kuid investeeringute maht kasvas
37,1 mln euroni (26%).

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul oli pandeemia negatiivne mõju
ettevõtte  majandustulemustele  eriti tuntav reisisadamate segmendis, kuid
tervikvaates oli viiruse mõju kontserni finantsidele kardetust väiksem ning
aasta lõpetati olusid arvestades tugeva kasumiga. ?2020. aasta tõestas hajutatud
riskidega äristrateegia ja neljale ärisuunale panustamise õigsust. Olukorras,
kus reisijatega seotud äri kahanes pea poole võrra, suudame täita investorite
poolseid ootusi ning jätkata lubatud dividendipoliitikaga ehk maksta vähemalt
70% eelneva aasta kasumist dividendideks," selgitas Kalm.

Tema sõnul on reisijate arvu suurt langust kompenseerinud viimase viie aasta
rekordiline kaubamaht ning reisiparvlaevade ja jäämurdja Botnica müügitulu, mis
on  kõik  püsinud 2019. aastaga võrreldavatel tasemetel. ?Sellest tulenev
stabiilne rahavoog ja usk reisijate äri taastumisse on võimaldanud ka kriisis
jätkata investeerimist reisijatele suunatud teenustesse ja taristusse eeskätt
Vanasadamas,  kus  oleme võtnud kasutusse uuenduslikke keskkonnasäästlikke
lahendusi nagu automaatsildumine ja kaldaelektrivarustus. Sel aastal valmivad
või saavad vaatamata reisijate segmendi madalseisule jätku ka mitmed Vanasadama
reisijate teenindamise ja kinnisvaraarenduse projektid, sh kruiisiterminal, D-
terminali esine väljak ja Admiraliteedi kanali jalakäijate sild," lisas Kalm.

Valdo      Kalmu      videopöördumist      vaata      siit
(https://portoftallinn.sharepoint.com/sites/Turundus/Avalik/Forms/AllItems.aspx?
id=%2Fsites%2FTurundus%2FAvalik%2FVideod%2FTulemused%202020%2FValdo%20Kalm%5Fpre
ssiteade%5Ftulemused%5Fsub%2Emp4&parent=%2Fsites%2FTurundus%2FAvalik%2FVideod%2F
Tulemused%202020&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly9wb3J0b2Z0YWxsaW5uLnNoYXJlcG9pbnQ
uY29tLzp2Oi9zL1R1cnVuZHVzL0VVQXQ0a3NLQXhOSnZ5S3FmZkNoZy1vQkF0ZmF5bERneFB5Y2FtZm1
qTEE3d0E_cnRpbWU9cXVSRW9KVFoyRWc).

Lähtudes eelnevast ja üldkoosoleku poolt kinnitatud dividendipoliitikast maksta
alates 2021. aastast dividendideks vähemalt 70% kasumist, teeb juhatus nõukogu
heakskiidul üldkoosolekule kasumi jaotamise ettepaneku maksta 2021. aastal
dividendi 0,077 eurot aktsia kohta, kokku summas 20,251 mln eurot.

Dividendide maksmisega seotud olulised kuupäevad avalikustatakse üldkoosoleku
kutses hiljemalt aprilli lõpuks.

Tallinna Sadama kontserni konsolideeritud 2020. a majandusaasta aruanne on
lisatud sellele teatele ja on kättesaadav ka ettevõtte veebilehel aadressil:
 https://www.ts.ee/investor/majandusaasta-aruanded/
(https://investor.ts.ee/majandusaasta-aruanded/). Esmakordselt on majandusaasta
aruanne esitatud Euroopa ühtse elektroonilise aruandevormingu regulatiivsete
tehniliste standardite (ESEF RTS) nõuete kohaselt ka masinloetavalt (andmefail
nimega   Tallinna_Sadam_2020-12-31_EST.zip). Inline   XBRL  viewer  link
(https://eu.iriscarbon.com/Home/IxbrlViewer/6069c9f71d08e21468954e47).

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate
komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit
tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte
laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab
parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab
multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust
Eestis  ja  offshore  projektides.  Tallinna  Sadama  gruppi  kuulub  ka
jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2020. a
müügitulu oli 107,4 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot
ning kasum 28,5 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)