Teate vaade
Ettevõte AS LHV Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Dividendide jaotus ja maksmine
Avaldamise aeg 01 apr 2021 16:30:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i LHV Group dividendimakse ex-päev
Tekst
AS-i LHV Group dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7. aprilli
2021. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on
aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 6. aprill 2021. aasta. Alates
sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende
2020. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 9. aprillil
2021. aastal.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ewaCtG2Rcy2ohQ6bYSJJ421Dj1-
gCUDmv4_dIJJB4bo0L6uRsabQIZVMU99PYmU-8RSQbDMMx8Srg86V_MRfXw==)