Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 01 apr 2021 13:33:15 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Aktsionäride poolt üldkoosolekut kokku kutsumata vastu võetud otsused
Tekst
ASi Tallinna Vesi (edaspidi: Selts) juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku
võtta vastu alltoodud aktsionäride otsused üldkoosolekut kokku kutsumata. Teade
otsuste  vastuvõtmise  kohta  ilma üldkoosolekut kokku kutsumata avaldati
09.03.2021 börsi        infosüsteemis       ja       Seltsi
kodulehel ?https://tallinnavesi.ee/investor/aktsionaride-otsuste-
vastuvotmine/ ning 10.03.2021 ajalehes ?Eesti Päevaleht".

Oma hääle andis kokku 18 Seltsi aktsionäri, kelle häältega on esindatud
14 193 020  häält  Seltsi A-aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o
70,97  %  kõigist  A-aktsiatega esindatud häältest ja 1 Seltsi B-aktsiaga
esindatud häälest ja kes edastasid oma hääled tähtaegselt, s.o 1. aprilliks
2021 kell 9:00 Eesti aja järgi. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks,
kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu
(Äriseadustiku § 299(1) lg 2) ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis
vastuhäältena.

Seltsi aktsionärid võtsid 01.04.2021 vastu järgmised otsused:

Otsus nr 1.1. Kutsuda Seltsi nõukogust tagasi nõukogu liige hr Simon Roger
Gardiner. Simon Roger Gardiner'i volitused lõppevad 31. märtsil 2021.

Otsus võeti vastu 70,15 %-lise häälteenamusega

Otsus nr 1.2. Kutsuda Seltsi nõukogust tagasi nõukogu liige hr Martin Padley.
Martin Padley'i volitused lõppevad 31. märtsil 2021.

Otsus võeti vastu 70,15 %-lise häälteenamusega

Otsus nr 2.1. Valida hr Mart Mägi Seltsi nõukogu liikmeks alates 1. aprillist
2021 põhikirjajärgseks ametiajaks.

Otsus võeti vastu 70,15 %-lise häälteenamusega

Otsus nr 2.2. Valida hr Robert Kitt Seltsi nõukogu liikmeks alates 1. aprillist
2021 põhikirjajärgseks ametiajaks.

Otsus võeti vastu 70,15 %-lise häälteenamusega

Otsus nr 3. Muuta Seltsi põhikirja ja kehtestada see uues aktsionäridele
esitatud redaktsioonis.

Otsus võeti vastu 70,96 %-lise A-aktsiatega esindatud häälteenamusega ja ühe B-
aktsiaga esindatud häälega (ehk 100% B-aktsiatega esindatud häältest)

Otsus nr 4. Anda Seltsile nõusolek ühe B-aktsia omandamiseks Tallinna Linnalt,
nimiväärtusega 60 (kuuskümmend) eurot ja tasuda selle eest Tallinna Linnale 60
(kuuskümmend) eurot. Omandamine viia läbi hiljemalt 1. maiks 2021.

Otsus võeti vastu 70,97 %-lise häälteenamusega

Aktsionäride otsuste hääletusprotokoll on avaldatud Seltsi
veebilehel https://www.tallinnavesi.ee/investor/aktsionaride-otsuste-
vastuvotmine/.


Laura Korjus
AS Tallinna Vesi
Kommunikatsioonijuht
(+372) 62 62 271

laura.korjus@tvesi.ee