Teate vaade
Ettevõte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 01 apr 2021 08:00:00 +0300
Manused
Ekspress Grupp konsolideeritud 2020_ENG.pdf
Ekspress Grupp konsolideeritud 2020_EST.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS Ekspress Grupp: Auditeeritud majandusaasta aruanne 2020
Tekst
ASi Ekspress Grupp nõukogu kinnitas 2020. aasta majandusaasta aruande.

2020. aasta finantstulemused ei ole võrreldes 19. veebruaril 2021 avaldatud
esialgsete  tulemustega  muutunud.  ASi Ekspress Grupp 2020. majandusaasta
konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 63,2 miljonit eurot, mis kahanes 6%
võrreldes  2019. aastaga.  Kontserni  2020. majandusaasta  konsolideeritud
auditeeritud puhaskasum oli 2,54 miljonit eurot kasvades 80%.

ASi Ekspress Grupp auditeeritud 2020. aasta majandusaasta aruanne on lisatud
käesolevale   teatele  ning  on  kättesaadav  ASi  Ekspress  Grupp
koduleheküljel egrupp.ee (https://egrupp.ee/)

Esmakordselt on AS Ekspress Grupp koostanud eraldi interarktiivse online
aastaaruande, mis asub aadressil: 2020-annual-report.egrupp.ee (http://2020-
annual-report.egrupp.ee/).  Lisaks  informatsioonile  ettevõtte  kohta  ja
finantsadmetele sisaldab online aruanne täiendavat funktsionaalsust, sh videoid
ja erinevaid veebilinke jne.

Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
AS Ekspress Grupp
Tel: +372 669 8381
E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee (mailto:signe.kukin@egrupp.ee)


AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning
trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern
elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress
Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1600 inimesele,
omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige
populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid
ajakirju.