Teate vaade
Ettevõte Admiral Markets AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 31 märts 2021 18:08:10 +0300
Manused
Admiral Markets AS ENG.pdf
Admiral Markets AS EST.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Admiral Markets AS auditeeritud aastaaruanne 2020
Tekst
Admiral Markets AS püstitas 2020. aastal tegutsemisaja kasumirekordi

2020. aasta oli Admiral Markets AS tegutsemisaja edukaim. Ettevõtte puhaskasum
oli 20,3 miljonit eurot, mida on 340% rohkem kui aasta varem. Tehingute maht
kasvas aastaga 110%.

Admiral Markets AS-i kauplemise netotulu kasvas möödunud aastal 47,1 miljoni
euroni. 2019. aastal oli vastav näitaja 23,2 miljonit eurot. Puhaskasumi
marginaal oli 2020. aasta kokkuvõttes 43% (2019: 20%). 2020. aastal tegid
Admiral Markets AS kliendid 66,9 miljonit tehingut, võrdluses aasta varasemaga,
mil vastav näitaja oli 31,8 miljonit.

Admiral Markets AS juhatuse esimees Sergei Bogatenkov ütles, et möödunud aasta
rekordtulemused viisid ettevõtte märgatavalt lähemale 2030. aastaks seatud
eesmärgile- pakkuda finantsvabadust 10 miljonile kliendile. "Loomulikult oleme
äriliste tulemuste üle väga õnnelikud, ent kõige olulisem on see, et oleme
suutnud tagada stabiilse ja turvalise töökeskkonna töötajatele kõikjal meie
kontorites üle maailmas. Seda ajal, mil oleme tunnistajaks ajaloo suurimale
tervishoiukriisile," nentis Bogatenkov.

"Üheks suurimaks sisuliseks saavutuseks oli meie uue kauplemisrakenduse turule
toomine, mis võimaldab mobiilset kauplemist ja investeerimist lihtsamalt kui
eales varem. See on lahendus, mis teeb finantsmaailma teenuste kasutamise
lihtsaks ka algajale kauplejale. Inimesele, kellel puudub varasem kogemus
finantsturgudelt. Saame seeläbi laiendada oma kliendibaasi, pakkudes klientidele
parimat kohalikku kauplemis- ja investeerimiskogemust," selgitas Admiral Markets
AS juhatuse esimees. Tema kinnitusel tegeletakse aktiivselt registreeringute
kasvatamisega ettevõtte platvormil, mis viib selle lähemale pikaajaliste
soovitud tulemusteni.

Tema sõnul on kauplemisrakendus üheks näiteks, kuidas ettevõte on
strateegiliselt laiendamas oma tuumikteenuseid: "20 aastat tagasi, mil oma
tegevust alustasime, olime Forex ja CFD- põhine ettevõte ning soovisime jõuda
selle valdkonna liidrite hulka. Tänaseks on tol ajal seatud eesmärgid täidetud.
Suurendame oma globaalset kohalolekut uute teenustega. Me oleme rahvusvaheline
finantskeskus, mis raputab FinTech maailma."

Bogatenkov rõhutas aina kasvavat vajadust pöörata tähelepanu keskkonna alase
teadlikkuse kasvatamisele. "Globaalse ettevõttena, millel on kontorid 19 riigis
üle maailma, saame üheskoos tegutsedes vähendada jalajälge, mille ümbritsevale
jätame. Samuti on oluline ühiskonnale tagasi anda ja aidata neid, kes vajavad
muutlikel aegadel tuge," selgitas juhatuse esimees.

Kuna kultuur on üks valdkondadest, mida möödunud aasta tugevalt puudutas,
otsustas Admiral Markets AS alustada koostööd Eesti Kontserdiga: "Muusika
ühendab kultuure ja inimesi. Praegune aeg on suur väljakutse inimeste vaimsele
tervisele. Sunnitud eemalolek kolleegidest, sõpradest ja lähedastest puudutab
meid kõiki. Usun, et muusikal on võime lohutada ja pakkuda argipäevale
vaheldust."

5. märtsil teatas ettevõte avalikkust ja investoreid nime muutusest, mis
tähistab uue etapi algust Admiral Markets AS-i ajaloos. Ettevõtte uueks nimeks
saab Admirals. Sergei Bogatenkovi sõnul on ettevõtte algusaastatel seatud
eesmärgid tänaseks täidetud: "Nime muutmine on loomulik samm, mis peegeldab
seda, kus ettevõttena täna asume. Meie eesmärk on pakkuda integreeritud
lahendusi investeerimiseks, maksmiseks ja raha haldamiseks. Oleme
märkimisväärselt laienemas. Kauplemine on alati oluline osa meie identiteedist,
kuid jätkame laiema toodete ja teenuste valiku tutvustamist, mis muudavad
isikliku rahanduse läbipaistvaks ja kättesaadavaks kõigile."

Sergei Bogatenkov tänas kõiki inimesi ja koostööpartnereid, kes on ettevõtet
selle 20 aastasel teekonnal saatnud. "Need on ühised õppetunnid, edulood ja töö
pikaajalise eesmärgi nimel. Olen südamest tänulik kõigile, kes on aidanud meil
nii suurepäraseid tulemusi saavutada. Ma loodan, et sel aastal saabub kaua
igatsetud ja oodatud lahendus COVID-i kriisile ja saame naasta tavapärase elu
juurde."

Finantsseisundi aruanne

 (tuhandetes eurodes)                   31.12.2020 31.12.2019
-------------------------------------------------------------------------------
 Varad

 Nõuded krediidiasutustele                  25 742   19 757

 Nõuded investeerimisühingutele                15 120   6 786

 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi
 kasumiaruande                        10 248   9 759

 Laenud ja nõuded                       6 730   3 983

 Muud varad                          1 390    912

 Investeeringud sidusettevõtetesse               1 375     0

 Investeeringud tütarettevõtetesse               4 180     0

 Materiaalne põhivara                     1 614   1 283

 Kasutusõigusega vara                     4 213   4 059

 Immateriaalne põhivara                     824    630

 Varad kokku                         71 436   47 169
-------------------------------------------------------------------------------


 Kohustused

 Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi
 kasumiaruande                          219     66

 Võlad ja ettemaksed                      7 317   2 349

 Allutatud võlakirjad                     1 827   1 827

 Rendikohustis                         4 396   4 145

 Kohustused kokku                       13 759   8 387
-------------------------------------------------------------------------------


 Omakapital

 Aktsiakapital                         2 586   2 586

 Kohustuslik reservkapital                    259    259

 Jaotamata kasum                       54 832   35 937

 Omakapital kokku                       57 677   38 782
-------------------------------------------------------------------------------
 Kohustused ja omakapital kokku                71 436   47 169

Koondkasumiaruanne

 (tuhandetes eurodes)                       2020  2019
-------------------------------------------------------------------------------
 Netokasum klientide ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt
 finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi
 kasumiaruande                          65 762 34 838

 Komisjoni- ja vahendustasu tulu                   32   71

 Komisjoni- ja vahendustasu kulu                -18 719 -11 708

 Muud kauplemistegevusega seotud tulud                19   31

 Muud kauplemistegevusega seotud kulud               -23   -22

 Kauplemistegevuse netotulu                   47 071 23 210
-------------------------------------------------------------------------------
 Muud tulud                            1 368   777

 Muud kulud                            -391  -202

 Intressitulu efektiivse intressimäära meetodile          128   75

 Muud samalaadsed intressitulud                   194   183

 Intressikulu                           -245  -224

 Netokasum/(-kahjum) valuutakursi muutustest           -1 360   266

 Netokasum õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande      0   50

 Tööjõukulud                           -7 670 -7 006

 Tegevuskulud                          -17 400 -11 268

 Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum            -626  -526

 Kasutusõigusega vara kulum                    -537  -420

 Kasum enne tulumaksu                      20 532  4 915
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulumaks                             -267  -311

 Aruandeperioodi kasum                      20 265  4 604
-------------------------------------------------------------------------------
 Aruandeperioodi koondkasum                   20 265  4 604

 Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta         50,16  11,40


Admiral    Markets    AS-i    aruanded    on    kättesaadavad
aadressil: https://admiralmarketsgroup.com/et/admiral-markets-as/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=8L0TuVTRbLD-B1vLVQfc9pntIIMpqcLe-j-
u3ZDRDRSObBmkzQ2Q1LdsTg_k-w05IiwHsp6VCbcwWi392eW3-
0X9U2HxRIuz3cKF3vIpvnG8sZXEO-86NWTuR3N4W8PSwSp2F-MmFOPQ5BLQH-tGeun-
aSNUDyB75sbFf1eOiW-z1hbSyS1FJFKRi-E3Nf_cBhTkWUnQVDs5l0aK8eY7OhJy-
By1rplmqSQhLAMtrdIgaisoZ9zs0JN2_RLS3e5c62MTYkWo0-cpemVZB6A34ZQiRzua-
NK4Y8v0d_6G2UBUnavaSoPSeH6W_mwWh-6PSW-gLMqBM7kHaqJCuEka1QRLq7z-
yIWZkxml8vKM8c6rxdaVT-FJ-Qo-6lPpTzg4WKo8eZvpiKsusj3mHebW-etl-
toyS6SeA_lVfifmXoA7pd4PrRgz_lbA0p8lpo_3BIXTiTblS5TU7NtcO48wvLKTxPejeGT25M1zjIaSz
NSchqjY5bj21_0jH-
reMr_sa2eEd8LPkeuGDRTKbMvWbvJ9gCXScKawXIZG5kh0hgcZ0F8ULgm8FMvJljl449-
Pkwmmju_S3L8MEesWK11xBhzaBj739nsoxK_GvKiXK-AHQZ2XxQru6i1xGBe-
KuOUmjS1KVUZ1dzE8QHgZ7PNRbI1xZbXQ-SlAjE6oRBOIsrjj4vjlQM2pKC7dmi4Q-
OTfm2ElHVfuPU9BXbdKgf4wyhlzpGDO8o1K4wPi_V46uBUM_6WcrgrSYQpPxTS-
7RO8w5CDGupgnOcyelY939Ftrt7yhRnIFjSyZASJFU2N7AzTXjETY_RGUKWDVfqTWz3DeyPMG8mB4-
tAvNhmqeesp4BarWPsvLliR1TCHs3sEEo0KFkt8fwflwRKPxXpG3Sjp0OXoSeluHoTcxlP_wMIvM4SwW
AB0ar-JDdAUMy3MknK8QtliaaNUx07-
GX30BGaLcAt_jMnoM_oD1WxBnij14_ZNizSTqFsB_AxAKaObJ-
Q6hJn3p03rwA7pzfEPgLJXF_xc5X0VcCUTZETMaU9UZwo8YXjmCezU6Jj7lKKlVs937xhQ2QbSQpzOOa
p0Odtyza0V0jUXI7KCRKLm4uCOmeOiyASWRZZ4NtnZPopiM03y1g_9pqplt1j9LxBNA420Eq0Gc8802w
epv9YOQJeQ==)reports
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ZnXGDSVBJ9k14ZyjDbca19p7RICzFuo-
LFRbSaFcy6murfg9umG9n7ad8a-
gw3XhVUdVrzgal2MJkk8XDxwi_i9o7qIwL1FSA21XogYSTZIMCUHcA9y19M2YgU5t89XqMp7AkvwR0Ga
_2jhWljdx54gEsqyQDqWY1aUdL4HD66Lw57pFEgMZIczuErRlGqFqw1KdWx-rOF-
m62IvPUZiUAipdyC5QWr4s1Rag7duIUDmzM_avxyIt6o_TtjMsykzSvKuP98cdN9_YGjEO47NGobdgCF
OwPa_h7OzPtreCN58Umbw88heBirqnwzzWP4Ovn2pjFA637A5Ntws7zrFO7g8sK2k_tewWeS18e4gtLi
ysb_T7ouBKf2FFqWleuUpGgksxYdMk4Fq939BxetQsgPbYgIZICH7Fl9ve3L1ZdIqMjYuVCyOUB1C91d
Q4cgPL8WoEIP5dP2CA-
roikYlOnifKvgPsuv4VRRfuoqSAQqEd7GMM2AipOnLw8Ahiq99lBNrZMr0dejGCgTg1bziaMkLO1kBMO
M1RzdYg5xPFA_VH0yBjudCy1jYabCuEtN4k3IbKrmUr_xo6hofFNGVq-
WRIiVQbWFjo_JjV6tQlwa6KwPUTqpTNQF1QKzrGvtWCGpzEANR5AcgczMzEh7DeA0cjy9XUmCmk6_8cZ
WP-fe8MZ9QNkzVdi8-HbZYn_V0AfgowztZRhcZ1ULtQ4zg8sgJMJF7-620EDV2SDbHFgQml6j9Od-
YW7MPBOUOFuqI)/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=84cSIUVBAAjU6V0r4LTcocyeq0chw1rh1ZIi
InQbb0YEuXYYNxyCIazftC7Dk-
2nS3c4PEBPZ9qD6BRHBjJ6zjeIQ9Jt0aVxKC4EXV4eY6a8wHkcg6CDrtEifahSeMr0hvq2Mwj0PbifR_
9Qd3B4i1-9p3Q84zhL01JHjrF8xaRaD2FfbjZ5EX9GqbH6g6FqJdh2FUAoCI1jpdL4ayH96BUXMuiBEb
Prt_zwdy8rr3ZzKZpyE9MVLxODQ5qPJMEWeWtdwsn0tr_Ak6IJRU9RjU4JVXUsybNqtXIMYvtBTW_yF7
5v9JMlEJ6wr2w-UhdcmFf7Dwgwyj45kyjIfLUgLX-ZEjUAppEMqwNvw-
kYFpqrftYQ5HhhBbdvfuTXiw1hr9tB4Ksx1XkVATg-b0tQS9zMThOEISw-
ZcyMYdAYwCH0Lvyv7Ut4LrRMGMiga8qLX1zF1_QsPsN9EBw_jc5DG98myUkD4zf5aP1wFPsd_iPicEoF
10BFO8FMLXDvqr7FkbuutUUPVdEGUEWYu7OmjA8lZpCOjefCur5HS8RIAzvsEcIbmbUsji1wI9qeaqZN
crb37Sd-
ehEPHr4SbHO1u9c0XYfROicZIRZJzCcuQwCnZ7iRRkYdrUByu55tN31NvVkCxgx0SEGi8Zr1GBH1Yyx1
gpALi-ESP9XqMsqxJT3cZASK2EfZ3oPr08r4N_svUjPuVI-AGogF2V_4bm5uxg==).

Admiral Markets on rahvusvaheline finantsteenuste kaubamärk, mille alt pakutakse
klientidele võimendatud veebipõhist kauplemisteenust börsivälisel turul ning ka
börsil noteeritud instrumente. Alates asutamisest 2001. aastal on Admiral
Markets  oma  haaret  pidevalt  laiendanud ning tegutseb täna kohalikule
regulatsioonile alluvate ettevõtete kaudu terves maailmas.

Eestis asutatud investeerimisühing Admiral Markets AS on Admiral Markets Group
AS-i tütarettevõtte, millel on õigus osutada investeerimisteenuseid Eesti
Finantsinspektsiooni  tegevusloa  alusel  Euroopa  Liidus  ning  Euroopa
Majanduspiirkonna riikides. Admiral Markets Group AS on oma reguleeritud
investeerimisühingutest tütarettevõtete kaudu füüsiliselt esindatud 19 riigis
ning omab kliendiportfelli enam kui 145 riigis.

Lisainfo:

Kaia Gil
Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht
kaia.gil@admiralmarkets.com
           (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=zgUlWT4VpqBQg4-
jZXXZASKLl8GREVBz0sYRx2MW-
8sZB3t0diHxG75ZBLCq5MvMR41ED_lu7kpkIZurqZQPtfZzBD2hZpyRANXl2xepQYvee4x0vuOqfIOKH
1kFjKXFHY4IGDqDfJFCSSMc7n7gQLxecTbeX-iC0cq9NL9-R8L9XSeEj0tub2x-V-9rzHE-
mbNVcgJU5TGp5JkSVFt7OhKXTqZf9P3umtMi4KLaxHaKz760Md77quoifboI_77rPWeAuxMbjgC-
5SCzkzYc0_ZNXraMZ_MlLKAAYkdJ7QU=)+372 53 413 764