Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Muud korporatiivtoimingud
Avaldamise aeg 31 märts 2021 15:14:28 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Muudatused AS-i Tallinna Vesi nõukogus
Tekst
Seoses täna, 31.03.2021 jõustunud tehinguga, mille kohase börsiteate lingi
leiate käesoleva teate lõpust, kutsus United Utilities (Tallinn) B.V. tagasi
enda poolt määratud nõukogu liikmed Hr Brendan Francis Murphy ja Hr Thomas
Wright Lissetti. Nende volituste viimane päev on 31.03.2021.

Tagasi kutsutud kahe nõukogu liikme asemel määrab uued kaks nõukogu liiget
emitendi uus olulise osalusega aktsionär OÜ Utilitas ning vastav otsus jõustub
ajast, mil  tehakse aktsionäride poolt hiljemalt homme, 1. aprillil 2021 vastu
võetava põhikirja kanne äriregistrisse.

OÜ Utilitas on teavitanud emitenti kavatsusest määrata nõukogu liikmeteks hr
Priit Koit ja hr Niall Patrick Mills.

Hr Priit Koit on Utilitas kontserni tegevjuht, OÜ Utilitas juhataja ning AS
Utilitas Tallinn, AS Utilitas Eesti, OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam nõukogu
liige. Hr Koit on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna. Hr
Koit ei oma AS-i Tallinna Vesi aktsiaid.

Hr  Niall  Patrick  Mills  on  First  Sentier  Investors'i  globaalsete
infrastruktuuriinvesteeringute valdkonna juhtivpartner ning EDIF I, II & III ja
GDIF investeerimiskomiteede liige. Hr Mills kuulub nimetatud fondidele kuuluvate
äriühingute,  sh  Anglian  Water  Group,  nõukogudesse.  Ta on omandanud
magistrikraadi  ärijuhtimises London Business School'is, diplomi ettevõtte
juhtimise  erialal  Institute  of  Directors'is  ja  bakalaureusekraadi
inseneriteaduses Sheffield Hallam University's. Ta on Institution of Civil
Engineers'i (Ehitusinseneride Liit) liige.  Hr Mills ei oma AS-i Tallinna Vesi
aktsiaid.

Emitent teavitab investoreid täiendavalt Hr Koidu ja Hr Millsi volituste
algusest.

AS-i Tallinna Vesi olulist osalust omavate aktsionäride vahelise tehingu
lõpuleviimine                           (omxgroup.com)
(https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=1013279&m
essageId=1269086)Laura Korjus
AS Tallinna Vesi
Kommunikatsioonijuht
(+372) 62 62 271

?laura.korjus@tvesi.ee