Teate vaade
Ettevõte AS TALLINNA VESI
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Oluliste osaluste teated
Avaldamise aeg 31 märts 2021 14:57:13 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS-i Tallinna Vesi olulist osalust omavate aktsionäride vahelise tehingu lõpuleviimine
Tekst
03.02.2021 (korrigeeriva teatega 11.02.2021) teavitas AS Tallinna Vesi
aktsionäre, et Tallinna Linn, United Utilities (Tallinn) B.V., United Utilities
PLC ja Osaühing Utilitas (edaspidi Pooled) kavatsevad sõlmida  aktsiate
müügilepingu, mille kohaselt United Utilities (Tallinn) B.V. müüb kokku
7 060 870 AS Tallinna Vesi A-aktsiat võrdsetes osades Tallinna Linnale ja
Osaühingule Utilitas hinnaga 14,20 eurot aktsia (Tehing). Müügilepingu
jõustumisest teavitas AS Tallinna Vesi aktsionäre 11.02.2021, kui Tallinna
Linnavolikogu müügilepingu heaks kiitis ning 09.03.2021 teavitati aktsionäre
tehingu lõpuleviimiseks vajaliku Konkurentsiameti loa saamisest.

Täna, 31.03.2021 viisid Pooled tehingu lõpule. Tehingu tulemusel kuulub Tallinna
Linnale 10 469 565 AS Tallinna Vesi A-aktsiat ja 1 B-aktsia (mis esindavad
52,35% AS  Tallinna Vesi aktsiakapitalist) ja Osaühingule Utilitas kuulub
3 530 435 AS Tallinna Vesi A-aktsiat (mis esindavad 17,65% AS Tallinna Vesi
aktsiakapitalist).

Tehinguga seotud varasemad börsiteated on alljärgnevatel  linkidel:

Olulise    osaluse    kavandatavad    muutused    (omxgroup.com)
(https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=1002778&m
essageId=1255900)
PARANDUSTEADE:  Olulise  osaluse  kavandatavad  muutused  (omxgroup.com)
(https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=1004087&m
essageId=1257555)
AS-i Tallinna Vesi olulise osalusega aktsionäride ja OÜ Utilitas vahel sõlmitud
aktsiate      müügilepingu      jõustumine      (omxgroup.com)
(https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=1004264&m
essageId=1257779)
Konkurentsiamet andis Tallinna Linnale ning OÜ-le Utilitas loa ühise valitseva
mõju   omandamiseks   AS   Tallinna   Vesi   üle   (omxgroup.com)
(https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=1008788&m
essageId=1263517)

Laura Korjus
AS Tallinna Vesi
Kommunikatsioonijuht
(+372) 62 62 271
laura.korjus@tvesi.ee (mailto:laura.korjus@tvesi.ee)