Teate vaade
Ettevõte AS Harju Elekter
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Majandusaasta aruanne
Avaldamise aeg 31 märts 2021 08:01:00 +0300
Manused
HE_aastaaruanne2020_est.pdf
HE_annualreport2020_eng.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta EUR - Euro
Pealkiri ASi Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2020
Tekst
AS Harju Elekter esitab juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2020. aasta konsolideeritud auditeeritud majandusaruande. Võrreldes 23.02.2021 avaldatud esialgsete tulemustega, ei ole finantstulemused muutunud. 

Kontserni 2020. aasta konsolideeritud auditeeritud müügitulu oli 146,6 miljonit eurot, ärikasum 6,5 miljonit eurot ja puhaskasum 5,5 miljonit eurot. 

2020. a majandusaasta auditeeritud aruanne on kättesaadav NASDAQ Tallinna börsil ja ASi Harju Elekter kodulehel www.harjuelekter.com 


Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400